Vezelemissie en veiligheidsgrenswaarden: van reactief naar proactief

Vezelemissie en veiligheidsgrenswaarden: van reactief naar proactief d.m.v. particle capture technology

Hét actuele onderwerp in de wereld van asbestsanering is vezelemissie en veiligheids grenswaarden.

De respons van de overheid op de tot dusverre schijnbare onvermijdelijkheid van vezelemissie wordt gevormd door een reactief beleid op de ongewenste vezelverspreiding met een verder ophogend veiligheidsregiem.

Het veiligheidsregiem zoals de wetgever dat thans voor ogen staat per 1 januari a.s. bereikt bijna grenzen die de uitvoerbaarheid met de traditionele technieken van saneren bijna te boven gaat in een aantal gevallen.

Wel groeit een duidelijk bewustzijn dat beperking van emissie aan de bron wel eens aanzienlijk veiliger zou kunnen zijn en een proactieve benadering het saneringsproces ten gunste zou kunnen buigen van de zo gewenste veiligheid.

FoamShield is sinds februari 2012 haar opwachting aan het maken op de Europese markt met een zeer coherente techniek om voorzover mogelijk met de verschillende soorten asbesthoudende toepassingen een zodanig emissiearme benadering mogelijk te maken dat in vrijwel alle gevallen ruimschoots onder de emissieveiligheidsgrenswaarden gesaneerd kan worden en veelal terugschaling in risicoklasse het bijkomend gevolg wordt.

Wat is FoamShield ?

FoamShield is een innovatieve vezel opsluitings-techniek die berust op een proactieve benadering van de asbestvezel door voorafgaand aan saneringswerkzaamheden de eventuele vezelemissie te voorkomen met behulp van moderne en uiterst effectieve “wetting agents” die de vezels grondig aan de bron binden. Daarna wordt tijdens werkzaamheden een werkwijze gevolgd waarbij doorlopend vezelemissie wordt voorkomen, en bij een aantal voorkomende asbestvormen volstrekt nieuwe technieken worden toegepast. Uitgangspunt is dat in een aantal asbesttoepassingen een vrijwel “near to ZERO emissie” werkproces wordt nagestreefd en behaald en in andere gevallen een zeer lage emissie. Daarmee biedt FoamShield een volstrekt uniek en veilig saneringsproces dat ruimschoots onder alle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft. Een resultaat dat bij traditioneel saneren nauwelijks mogelijk is omdat de asbesthoudende bronnen bij onbehandeld wegnemen dan vrijwel onvermijdelijk vezelemissie veroorzaken.

Waarom FoamShield techniek gebruiken?

Traditionele methoden van asbestsanering zijn tijdrovend, duur , leiden tot een hoger energieverbruik en veroorzaken een aanzienlijk grotere hoeveelheid asbestvervuild afval als gevolg van het containment. De inherente vezelemissie brengt de noodzaak van intensiever metingen en laboratoriumbewegingen en ingevolge tussentijdse stilstand.

De traditionele methoden van asbestverwijdering leveren een groter veiligheidsrisico op voor de werkers, het publiek en de omgeving en geeft aanzienlijk meer aanleiding tot calamiteiten als gevolg van vezeluitbraak.

Toepassing van FoamShield techniek biedt na meting binnen containment en gebleken emissie onder grenswaarde voor de rest van het project op een repeterend probleem de mogelijkheid van terugschaling m.b.v. SC 548 projectvalidatie. Hierbij wordt binnen 3 onafhankelijke containments gevalideerd waarbij 1 worst case scenario wordt ingericht.

In de meeste gevallen ontstaat dan een saneringsproces dat traditioneel in Klasse 3 uitgevoerd zou worden en nu met FoamShield in Klasse 2 (buiten containment) of zelfs 1.

Het resulteert dan naast aanzienlijk hogere veiligheid in meer dan de helft snellere doorlooptijd en kostenreductie.

Zodra de SC 547 beschikbaar komt als officieel acceptatieprotocol (waarschijnlijk voor eind dit jaar) voor nieuwe technieken worden de inmiddels talrijke SC 548 meetresultaten ingebracht en de verschillende toepassingen langzamerhand ingebracht als nieuwe werkmethode.

Het invoeren van innovatie behoort te berusten op feiten en niet op meningen en onevenwichtige en soms zelfs onzinnige berichtgeving uit de pers! De praktijkervaringen tot dusver met FoamShield worden systematisch onderbouwd door de inmiddels snel toenemende hoeveelheid validaties.

FoamShield maakt gebruik van 100% biologisch afbreekbare producten waarbij  bijv. het  schuim containment systeem speciaal ontworpen is om die soorten asbest waarvoor die toepassing geschikt is veilig en efficiënt te verwijderen. Schuim bestaat uit holle ruimten van water (bellen) die gevormd worden als water gemengd wordt met lucht. Het toevoegen van actieve chemicaliën aan het schuim reduceert de oppervlaktespanning van water wat het formeren van een massa uniforme kleine bellen stimuleert. Deze schuimmassa is stabieler dan het schuim dat ontstaat met de grote bellen zoals bijv. met wasmiddelen ontstaat. Het Schuim Containment Systeem genereert de meest stabiele schuim structuur die bereikbaar is en biedt de actieve ingredient particle stopperde volle gelegenheid de vezels in te kapselen en zwaar te maken.

Bijv. FoamShield schuim wordt op het gehele oppervlak van de asbestbron aangebracht

 • Er wordt door geschuimd tot het oppervlak geen schuim meer opneemt en het materiaal tot in de kern geïmpregneerd is
 • Asbestvezels worden volledig bevochtigd en ingekapseld, waardoor de vezels zwaarder worden
 • Er wordt voorkomen dat de vezels zich kunnen vrijmaken van de bron en kunnen gaan rondzweven
 • De behandelde vezels kunnen tijdens het gehele proces van sanering, onder alle handelingen, niet meer vrijkomen van de bron.
 • Schuim vormt een afsluitende deken over een oppervlakte en blijft ook hechten aan verticale en omgekeerde horizontale delen zoals plafonds
 • Schuim is goed te zien en reduceert de kans op het missen van onbehandelde plekken
 • Het schoonmaken is veel eenvoudiger

De voordelen van asbestsanering met de FoamShield methode:

 • Ingrijpende reductie van veiligheidsrisico’s door bronopsluiting van de vezel
 • CO2 reductie door ingrijpende vermindering van afval en stroomverbruik
 • De FoamShield producten zijn biologisch afbreekbaar en niet agressief of belastend
 •  Aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd van het saneringsproces als gevolg van terugschaling van veiligheidsrisicoklasse 3 en 2 met containment naar veiligheidsrisicoklasse 2 buiten containment of 1
 • De saneringskosten worden doorgaans met ca. 50 % gereduceerd
 • FoamShield biedt in een aantal gevallen volstrekt nieuwe oplossingen en technieken voor asbestproblemen en is een Europese organisatie die het eerste kwaliteitsmerk in Europa gaat opbouwen met geselecteerde SC 540 asbestsaneringsbedrijven die als licentiehouder bereid zijn hun bedrijfsvoering te oriënteren op MVO en voldoen aan hoge eisen van management en reputatie.

 

Victor van Beijnum         Zaandam

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Selectie wiettelers in afrondende fase

Op 3 december 2020 zal de loting plaatsvinden voor aspirant wiettelers die een aanvraag hebben …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *