Wetsvoorstel om cyberdreigingsinformatie breder te delen naar Tweede Kamer

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werkt hard aan een steeds digitaal veiliger Nederland. Het NCSC informeert en adviseert vitale aanbieders en onderdelen van de Rijksoverheid met actuele dreigings- en incidentinformatie over hun netwerk- en informatiesystemen. Momenteel is er voor het NCSC nog niet altijd de wettelijke basis om dreigings- en incidentinformatie te verstrekken aan andere organisaties dan vitale organisaties en de Rijksoverheid. Die andere organisaties weten daardoor niet dat hun systemen kwetsbaar zijn, terwijl het NCSC daar wel informatie over heeft. Daarom wordt vandaag een wetsvoorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt geregeld dat het NCSC in meer gevallen die informatie kan verstrekken aan deze andere organisaties.

Yeşilgöz-Zegerius:

“Vandaag nemen we een volgende en belangrijke stap om Nederland digitaal veiliger te maken. Dat is hard nodig. Veel organisaties missen nu cruciale informatie om zich goed en tijdig te kunnen beschermen tegen digitale aanvallen. We leven ons leven steeds meer online en dat hebben criminelen ook door. Daarnaast maakt ook de huidige situatie in de wereld dit wetsvoorstel actueler dan ooit: onze digitale weerbaarheid moet omhoog. Het delen van informatie door het NCSC speelt daarin een cruciale rol.”

Aanpassing Wbni

Het wetsvoorstel bevat een wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). De Wbni regelt (onder meer) de wettelijke taken van het NCSC op het terrein van cybersecurity. Primair heeft het NCSC tot taak om vitale aanbieders en organisaties binnen de rijksoverheid te informeren en adviseren over digitale dreigingen en incidenten én daarvoor analyses en technisch onderzoek te verrichten. Hierdoor beschikt het NCSC regelmatig ook over informatie over digitale dreigingen of incidenten die relevant is voor andere aanbieders. Het gaat dan bijvoorbeeld om distributeurs van voedselwaren, politieke partijen of containeroverslagbedrijven. Die informatie kan momenteel echter niet altijd worden verstrekt aan die andere aanbieders of hun schakelorganisaties, omdat de wet hier nog niet de basis voor biedt.

Daarom stelt minister Yeşilgöz-Zegerius voor om de Wbni aan te passen zodat deze informatie wel gedeeld kan worden. Hierdoor krijgt het NCSC de grondslag om in ruimere zin dreigings- en incidentinformatie te delen met zogeheten OKTT’s (organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten), die als schakelorganisaties van andere aanbieders fungeren. Deze schakelorganisaties kunnen daarmee vervolgens organisaties in hun achterban van die informatie en advies voorzien. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een grondslag voor het NCSC om in bijzondere gevallen dreigings- of incidentinformatie met andere aanbieders zelf te delen. Van een bijzonder geval is sprake als er geen schakelorganisatie (zoals een OKTT) is die de aanbieder van de informatie kan voorzien én de informatie over een dreiging of incident gaat met aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening van de aanbieder.

Tijdens de opleiding Security Manager gaan we met alle disciplines aan de slag en leer je een future-proof security manager worden.

Thema’s van de opleiding zijn:
Module 1: Security & Compliance Management
Module 2: Risk Assessment
Module 3: Information Security Management
Module 4: Smart Security & Technology
Module 5: Terrorism & Organized Crime

5 dagen – Start 13 oktober – Hybride Opzet!

Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Gemeente Utrecht speelt grote rol bij de aanpak van criminaliteit in de stad en de regio

Op 18 september opent burgemeester Sharon Dijksma als official host de 9e editie van het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *