Tag Archief: georganiseerde misdaad

🎧 Podcast: samenwerken in de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit

Beluister de podcast met Joost van Slobbe, Directeur, Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) Hij deelt hierin zijn visie over het thema samenwerken in de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Hoe kunnen we samen meer zicht en grip krijgen op ondermijnende georganiseerde criminaliteit? Hoe zet NSOC zich samen met haar partners …

Lees verder »

Eerste Kamer akkoord met verdragen VAE tegen georganiseerde misdaad

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met twee bilaterale verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in de aanpak van de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Het gaat om een verdrag over het verlenen van wederzijdse rechtshulp en een verdrag over uitlevering. Deze treden in werking na publicatie in het Staatsblad. De bilaterale verdragen zijn onderdeel van de bredere agenda van minister YeƟilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid …

Lees verder »

Straffer strafrechtelijke aanpak tegen georganiseerde misdaad

De strafrechtelijke aanpak van de georganiseerde misdaad wordt aangescherpt in de strijd tegen nietsontziende criminelen die onze vrije samenleving bedreigen met geweld en intimidatie. De aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is breed, met veel aandacht voor preventie en voorkomen. Maar ook straffere middelen zijn nodig om criminele machtsstructuren bloot te leggen, te doorbreken en te verslaan. Zo gaan de …

Lees verder »

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten spreken over samenwerking op het gebied van rechtshandhaving.

Op 22 juni 2023 was het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) tussen de minister voor Rechtsbescherming (Weerwind) en de ministers van Aruba (Tjon), Curaçao (Hato) en Sint Maarten (Richardson). Minister Weerwind verving namens Nederland minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. Het overleg vond plaats op Sint Maarten, onder voorzitterschap van Sint Maarten. De landen binnen het koninkrijk werken intensief samen …

Lees verder »

Uitleveringsverdrag met Marokko versterkt aanpak georganiseerde misdaad

Met een bilateraal verdrag voor uitlevering versterken Nederland en Marokko de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Minister YeƟilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat er ambtelijk overeenstemming is bereikt over een uitleveringsverdrag. De tekst van het verdrag wordt komende maanden gereed gemaakt voor ondertekening. Naar verwachting kan het verdrag in het najaar worden ondertekend …

Lees verder »

Wijzigingsvoorstel Penitentiaire beginselenwet naar de Tweede Kamer

De ministerraad heeft ingestemd met een wijzigingsvoorstel voor de Penitentiaire beginselenwet om aanvullende maatregelen tegen ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie mogelijk te maken. Met het voorstel maakt minister Weerwind voor Rechtsbescherming verregaande beperkingen in de communicatie met de buitenwereld mogelijk van een gedetineerde geplaatst in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) of Afdelingen voor Intensief Toezicht (AIT). De minister kan communicatiemogelijkheden …

Lees verder »

Ministerie van Justitie en Veiligheid investeerde in aanpak georganiseerde misdaad, de rechtspraak en opvang

In 2022 investeerde het ministerie van Justitie en Veiligheid fors in de aanpak van georganiseerde misdaad. Zo krijgen meer gemeenten structureel geld om te voorkomen dat kleine jongens uitgroeien tot grote criminelen. Het aantal gemeenten dat meedoet aan het zogenoemde programma Preventie met Gezag is uitgebreid van 15 naar 19 voor wijken en buurten waar jongeren de grootste risico’s lopen …

Lees verder »

Jaarbericht OM 2022: voortdurende strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Vandaag publiceert het Openbaar Ministerie (OM) het jaarbericht over het jaar 2022. Het OM nam in 2022 in totaal ruim 300.000 strafzaken (misdrijven en overtredingen) in behandeling, waaronder 179.600 nieuwe misdrijfzaken: een toename van 6 procent. Ook het aantal afgehandelde misdrijfzaken nam licht toe, doordat het OM zelf meer zaken afdeed. Zo werden 36.800 zaken afgedaan met een strafbeschikking, ten opzichte …

Lees verder »

Nederland en België sluiten pact met rederijen tegen drugssmokkel

Nederland, BelgiĂ« en vijf internationaal grote rederijen slaan de handen ineen in de strijd tegen georganiseerde misdaad in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. Dit hebben ze vrijdag 17 februari jl. afgesproken tijdens de conferentie ‘Samen werken aan een veilige en integere haven’ in Antwerpen. Er wordt ingezet op gebruik van slim uitgeruste containers, zodat een alarm afgaat als eraan …

Lees verder »

Nederland werkt met Marokko aan uitleveringsverdrag

Nederland en Marokko onderhandelen over een uitleveringsverdrag om de strijd tegen de georganiseerde misdaad te intensiveren. Dat schrijft minister YeƟilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer. Gewelddadige criminele netwerken opereren wereldwijd om hun drugs- en wapenhandel verder te brengen en proberen via internationale constructies hun criminele vermogen wit te wassen. Nederland en Marokko willen de krachten hiertegen …

Lees verder »