3 succesfactoren in de aanpak van woonoverlast

Diverse vormen van woonoverlast zoals (geluids)overlast, verloedering, leegstand, vervuilde tuinen en overlast door drugshandel spelen niet alleen in achtergestelde gebieden zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen maar ook in de ‘gewone’ buitenwijk. Aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid ernstig bedreigen. En dit heeft geen positief effect op de ontwikkeling van de wijk. Vaak gaat het om overlast tussen buurtbewoners onderling, dat ontstaat door verschillende leefstijlen. Maar hoe pak je dit probleem effectief aan? In deze blog komen 3 succesfactoren aan bod in de aanpak van woonoverlast.

1.Werk samen met ketenpartners

De aanpak van woonoverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, woningcorporatie, politie en niet te vergeten; de buurtbewoners. Zet samen met deze partners participatietrajecten op. Wie kent de wijk nu beter dan de buurtbewoner die er al 15 jaar woont of de wijkagent die er dagelijks rondloopt?

2. Signaleer overlast vroegtijdig

Vaak begint woonoverlast door andere problematiek zoals; drugsverslaving, huiselijk geweld, schulden of kindermishandeling. Door het probleem vroegtijdig serieus te nemen kun je voorkomen dat de overlast erger wordt en uit de hand loopt.

3. Een verhaal heeft altijd 2 kanten

Probeer de kern van het probleem te achterhalen. Ga niet alleen in gesprek met de melder van overlast, maar ook de zogeheten overlastveroorzaker. Vaak blijkt dat een incident niet zomaar uit de lucht komt vallen en zit er in beide kanten van het verhaal een kern van waarheid.

Meer weten?

Op de cursus Aanpak woonoverlast leer je hoe je verloedering en ernstige overlast in jouw wijk aanpakt.

Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Coronatoegangspasverplichting

Per 25 september 2021 zijn uitbaters van eet- en drinkgelegenheden,  bioscopen, theaters en concertzalen, alsmede …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *