Nieuwe woonruimte voor aandachtsgroepen in meer dan 80 gemeenten

In totaal 124 projecten van 83 gemeenten ontvangen een financiële bijdrage voor de realisatie van woon- en verblijfsruimten voor aandachtsgroepen. Met een toekenning uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) zorgen gemeenten voor huisvesting voor bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten en statushouders.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte extra geld vrij om alle aanvragen die aan de criteria voldeden, te voorzien van een bijdrage. De eerste gemeenten ontvingen hun toekenning al in december. Inmiddels hebben alle indieners bericht gehad. 

Aandacht voor alle groepen

Met een bijdrage uit de regeling kunnen gemeenten projecten realiseren die anders financieel niet haalbaar waren geweest. Gemeenten hebben 5 jaar de tijd om de projecten te realiseren. In die periode komen er 6.335 woonruimten voor aandachtsgroepen en 1.751 verblijfsruimten voor arbeidsmigranten bij. Mede dankzij de toegekende bijdrage bouwen gemeenten nieuwe betaalbare woningen en maken ook bijvoorbeeld leegstaande kantoorruimte geschikt om te wonen of verblijven. Voor de volgende aandachtgroepen komen woon- en verblijfsruimten beschikbaar:

  • 617 woonruimten en 1751 verblijfruimten voor arbeidsmigranten; 
  • 654 woonruimten voor dak- en thuisloze mensen; 
  • 963 woonruimten voor statushouders;
  • 2.012 woonruimten voor studenten; 
  • 378 woonruimten voor woonwagenbewoners;
  • 1.713 woonruimten voor overige spoedzoekers. 

De behoefte om snel te kunnen starten met de bouw van de nieuwe woon- en verblijfsruimten is groot. Wethouder Laura Hoogstraten (gemeente Zeist) zegt daarover: 

“Iedereen verdient een passende woning en de huisvesting van bijzondere doelgroepen is hard nodig, maar ook heel complex en heel duur. We willen niet dat daklozen (weer) op straat belanden. En de uitstroom uit zorginstellingen loopt vast omdat er geen geschikte woningen in combinatie met zorg zijn. In Zeist werken we samen met de Zeister corporaties en enkele zorginstellingen om ook bijzondere doelgroepen een goede woning te geven. De financiële bijdrage als steun in de rug helpt ons om ruim 50 passende woningen te realiseren in twee nieuwbouwprojecten voor jongvolwassenen met autisme en voor mensen die na een dakloos leven hun leven weer op orde krijgen.”
 

Vervolg in 2022

Investeren in het vergroten van het woningaanbod voor aandachtsgroepen blijft nodig. Veel mensen uit deze groepen hebben het moeilijk om een goed huis te vinden. De huisvesting van statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en andere spoedzoekers vraagt om een gerichte aanpak. 

De gemeenten die een bijdrage ontvangen, ontvingen bericht daarover vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO voert de regeling voor het ministerie uit. De regeling wordt momenteel geëvalueerd en krijgt rond de zomer van 2022 een vervolg. Meer informatie hierover wordt in april 2022 bekend.

zo kwetsbaar dat zij binnen zeven jaar opnieuw slachtoffer worden van een delict. In veel gevallen gaat het om ernstige delicten, zoals nieuwe mensenhandel, mishandeling, bedreiging en seksueel geweld. | Bron: Volkskrant – 7 december 2021

Meer weten?

Voor iedereen die zich bezighoudt met het thema mensenhandel, hebben wij een masterclass ontwikkeld zodat je in 1 dag volledig up-to-date bent over de laatste ontwikkelingen.

Tijdens de masterclass huisvesting en integratie van arbeidsmigranten leer je waar arbeidsmigrantenhuisvesting aan moet voldoen en hoe je de arbeidsmigrant onderdeel laat uitmaken van de samenleving.

Download Brochure

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Versterkte aanpak dreigingen van andere landen

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) heeft vandaag namens acht bewindspersonen een versterkte aanpak van statelijke …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.