Aanpak van complexe meervoudige problematiek bij draaideurcriminelen

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is een samenwerkingsverband van partners uit de bestuurlijke, straf, civiele en zorgketen. Onder één dak werken zij samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en of verdachten van strafbare feiten. Het Veiligheidshuis grijpt in op de persoonlijke omstandigheden van haar cliënten om recidive te voorkomen. De kern van deze aanpak is een combinatie van straf en zorg. Door onder één dak samen te werken zijn de lijnen kort. De partners werken niet meer na of langs elkaar, maar gelijktijdig met elkaar. Onder het motto van ‘vastpakken en niet meer loslaten’ levert het Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de regio.

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, docent op de opleiding Overlastcoördinator en spreker op het congres Personen met verward gedrag.

Complexe meervoudige problematiek

Complexe casuïstiek vraagt om goede ketensamenwerking. Binnen het veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond proberen we deze samenwerking te faciliteren. Dat doen we door selectie aan de voorkant, is een zaak complex? Zijn er meerdere problemen bij de cliënt, problemen op meerdere leefgebieden?  Is de problematiek zodanig dat het de inzet van multidisiplinaire teams rechtvaardigt? Of kan de keten klassiek reageren? Het hangt allemaal van de zwaarte af, we willen niet met een kanon op een mug schieten en we zetten dure krachten liever niet in voor de lichte casuïstiek.

Draaideurcrimineel

We moeten onder ogen zien dat sommige draaideur criminelen het nooit zelfstandig zullen redden. Zelfstandig wonen, het voeren van een eigen huishouding, het zit er niet altijd in. Is justitie dan het afvoerputje? De doelgroep met een verstandelijke beperking is oververtegenwoordigd binnen de draaideurcrimineel populatie.  Zorgmijding en een gebrek aan plaatsen in de zorg maakt dat justitie vaak (tijdelijke) opvang voor rekening neemt. Dat zou doorbroken moeten worden.

Intensivering samenwerking zorg- en veiligheidspartners

Voor de zwaardere categorie psychiatrische delinquenten geldt dat beroepsbeoefenaars in de zorg zijn zich meer en meer bewust van de veiligheidsaspecten. Zij zoeken de samenwerking steeds meer. De privacyaspecten lijken wat ruimer geïnterpreteerd te worden dan voorheen. Er zijn ook gewoon grondslagen voor deze samenwerking te vinden. Actuele ontwikkelingen hebben de nodige impulsen gegeven aan de samenwerking.

Meer weten?

Op de opleiding Overlastcoördinator leert u hoe u verloedering en ernstige overlast in uw wijk aanpakt.

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale aanpak van risicojongeren.

Op het congres Personen met verward gedrag hoort u hoe u de opvang en hulpverlening voor verwarde personen organiseert in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: georganiseerde criminaliteit in 2022

Beluister de podcast van Xander Beenhakkers, Hoofd operatiën, Politie eenheid Limburg. Hij deelt hierin zijn …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.