Aanpak van radicalisering en terrorisme

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag. Hoe pakt u deze misstanden aan veroorzaakt door radicale (religieuze) groepen? Aan het woord zijn enkele experts.

Terrorisme en nationale en internationale veiligheid

Voor wie er in willen geloven is de stichting van een Islamitische Staat of kalifaat een briljant idee dat een impuls geeft aan de aantrekkingskracht van het internationaal jihadisme. Iedereen is welkom. Van strijders tot verpleegsters; van onderwijzers tot technici. Inmiddels heeft het kalifaat de trekken van een sekte gekregen. Een apocalyptische ideologie hersenspoelt mensen en ontsnappen is nauwelijks meer mogelijk. De aantrekkingskracht van het kalifaat kan alleen afnemen als het kalifaat met militaire middelen wordt vernietigd. Dat gelijktijdig de radicalisering in bijvoorbeeld Nederland moet worden tegengegaan spreekt voor zich.
Rob de Wijk, hoogleraar Internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies, een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van internationale en nationale defensie- en veiligheidsvraagstukken

De omgeving en preventie van radicalisering

Radicalisering, in welke richting dan ook, vindt altijd plaats in een wisselwerking tussen een individu en zijn omgeving. Het voorkomen van radicalisering vraagt om een gezamenlijke inspanning van het sociale netwerk rondom de jongere, waaronder de ouders, van professionals én van de overheid met als doel de jongere op een positieve manier mee te laten doen in de Nederlandse samenleving. Voor een goede samenwerking is de manier waarop ouders en andere sleutelpersonen benaderd en aangesproken worden doorslaggevend. Vertrouwen is dan een basisvoorwaarde. Belangrijk uitgangspunt is daarom dat ouders en anderen in de omgeving niet gezien worden als deel van het probleem, maar als deel van de oplossing. Zónder wijzend vingertje dus, maar mét oog voor de mogelijkheden van ouders en anderen in hun omgeving om bij te dragen aan een positieve aansluiting tussen de jongere en de samenleving.
Gerrit Kleijheeg, adviseur bij JSO, een toonaangevend kennisinstituut op het terrein van jeugd, veiligheid en leefbaarheid, ondersteunt, begeleidt en adviseert professionals bij preventie van radicalisering
Marjan Möhle, adviseur bij JSO en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Meer weten?
Op het congres Radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door (religieuze) radicaliserende groeperingen voorkomt.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u dwingende groepsculturen herkent en opvang en hulpverlening biedt aan uittreders van dwingende groepen.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). Deze wet …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *