Stop met hete aardappel doorspelen rondom de nazorg ex-gedetineerden

Jaarlijks keren er in Nederland 30.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. 70% van deze groep recidiveert binnen zes jaar, door allerlei problematiek: zo zwaaien 3.000 tot 5.000 ex-gedetineerden af zonder geldig ID-bewijs. Goede nazorg in een ketensamenwerking is nodig voor de ex-gedetineerden. Welke rol speel je als coördinator nazorg ex-gedetineerden en wat kun je doen? Krist Dekkers, senior-adviseur met meer dan 44 jaar ervaring, geeft het antwoord.

Functioneren als keten

Krist: “Als coördinator nazorg ex-gedetineerden is het je verantwoordelijkheid dat de keten functioneert. Ik zie bij veel zorg- en veiligheidshuizen dat de keten niet naar behoren functioneert, omdat een partner niet levert, er geen beeld is van de gewenste situatie of de hete aardappel doorgespeeld wordt. Het is belangrijk om dan bewust te zijn van jouw rol en taken als coördinator. Alleen dan kun je barrières die ketenpartners ervaren slechten”.

Creëer een gezamenlijk beeld van de gewenste nazorg van ex-gedetineerden

Het belangrijkst om als keten te functioneren is een gezamenlijk beeld van de gewenste situatie. Het komt regelmatig voor dat iedereen met de beste bedoeling zijn of haar stukje van de puzzel oplost, zonder te realiseren dat niet hetzelfde beeld van de uitkomst bestaat. Het loopt dan spaak en er komt een externe adviseur zoals ik bij. Het probleem is dan haast altijd terug te herleiden naar het gebrek aan een gezamenlijk beeld. Investeer dus altijd in het gezamenlijke beeld en wees jezelf bewust dat je maar één puzzelstukje ziet. Je hebt anderen nodig om dat beeld aan te vullen en samen te werken in de keten”, adviseert Krist.

Informatiedeling in de keten

Een vereiste voor effectieve ketensamenwerking is informatiedeling”, introduceert Krist. “Een voorbeeld waarbij dit niet goed ging is geldige ID-bewijzen. Jaarlijks zwaaien 3.000 tot 5.000 ex-gedetineerden af zonder ID-bewijs. Als je geen ID-bewijs hebt, krijg je geen werk, uitkering, woonruimte en kom je niet in aanmerking voor zorg. Het is dan wel heel makkelijk om weer te recidiveren. Informatiedeling was erg lang gewoon hartstikke slecht, waardoor dit soort problematiek minder opviel. Dit is recent verbeterd, maar blijft mede door de AVG complex. Als coördinator nazorg ex-gedetineerden manoeuvreer je door dit complexe werkveld”.

Verwachtingen van ketenpartners

Krist: “De wetgeving in het werkveld ontwikkelt zich voortdurend, bijvoorbeeld omtrent informatiedeling. Het is zaak dat je als coördinator nazorg ex-gedetineerden weet hoe je daarin handelt en acteert. Zeker binnen de keten met verschillende partners, want wat mag je van hen verwachten en mag je hen aanspreken op hun functioneren? In de praktijk wordt de hete aardappel veel te vaak heen en weer geschoven, maar dan komt er geen oplossing voor het probleem. Spreek jouw ketenpartners daarom ook vooral aan, maar hoe doe je dat?

Grijp kansen binnen jouw ketensamenwerking

Krist is de nieuwe hoofddocent van de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden van SBO.
Tijdens deze opleiding komen diverse specialisten als gastdocent voorbij, bijvoorbeeld omtrent wetgeving en informatievoorziening. Al deze onderwerpen passen binnen een bouwschema dat we hanteren om complexe problematiek het hoofd te bieden. Alle deelnemers komen binnen met hun eigen casussen, deze plotten we binnen het bouwschema om een gedetailleerd beeld te vormen van de problematiek. Hierdoor maak je de vertaalslag van theorie naar praktijk en weet je welke interventie je kan plegen. Zodoende kom je een stap verder en weet je barrières binnen de ketensamenwerking te slechten”, eindigt Krist. Wil jij meer weten over de opleiding? Vraag dan de brochure aan. De opleiding is ook op maat als Incompany-traject te volgen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *