Actieplan brede schuldenaanpak

Naar schatting bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben problematische schulden of een risico daarop, waarvan 200.000 mensen bekend zijn bij gemeenten en schuldhulporganisaties. De gevolgen van het hebben van schulden zijn groot en leiden onder meer tot een belemmering voor het vinden of behouden van werk.

Preventie en tijdig signaleren

Het kabinet heeft 23 mei 2018 het Actieplan brede schuldenaanpak gelanceerd, met als uitgangspunten preventie en het tijdig signaleren als mensen forse schulden dreigen te krijgen. Voor mensen met schulden is een goede ondersteuning en toegang tot schuldhulpverlening van belang. Schuldeisers dienen op een zorgvuldiger manier te incasseren, ter bescherming van het bestaansminimum van schuldenaren. Het Actieplan brede schuldenaanpak kent 40 acties. Het kabinet werkt bij de uitvoering daarvan samen met een groot aantal partijen. Daarnaast geeft het kabinet samen met de VNG nadere uitwerking aan de afspraken die zijn gemaakt over het voorkomen en oplossen van problematische schulden binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP). De uitwerking van deze afspraken maakt deel uit van de brede schuldenaanpak.

Diverse maatregelen

Ook de rijksoverheid neemt diverse maatregelen. Zo hebben RVO, DUO en CAK hun incassobevoegdheden onlangs overgedragen aan het CJIB, zodat de zaken van één schuldenaar bij deze instanties gezamenlijk door het CJIB worden behandeld. UWV volgt in de eerste helft van 2019.

Extra middelen

Het kabinet stelt de komende drie jaar extra middelen ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk onderstreept belang ICT

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019 naar …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *