Opnieuw financiële ondersteuning voor gemeenten om overlast door asielzoekers tegen te gaan

Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om lokale maatregelen te treffen tegen overlast veroorzaakt door asielzoekers. Gemeenten kunnen met dit geld zelf kiezen voor een aanpak die het best past bij hun problematiek. In het jaar 2020 en 2021 konden gemeenten hiervoor ook aanspraak maken op extra budget.

Een relatief kleine groep asielzoekers zorgt in sommige gemeenten voor overlast door bijvoorbeeld winkeldiefstal, vernieling of bedreiging. Daarmee wordt het draagvlak voor de opvang van asielzoekers aangetast terwijl er juist dringend opvangplekken nodig zijn. Landelijk is er, in samenwerking met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de politie en het COA, een breed palet aan maatregelen ingezet om overlast aan te pakken. Tegelijkertijd heeft elke gemeente te maken met andere vormen van overlast. Om dit gericht aan te pakken is ook maatwerk nodig. Daar kan deze financiële regeling bij helpen.

In totaal is er een budget beschikbaar van € 1.250.000 voor de zogeheten specifieke uitkering. Afhankelijk van het aantal opvangplekken dat een gemeente heeft, kunnen gemeenten eenmalig een uitkering van maximaal € 150.000, maximaal € 100.000 of maximaal € 50.000 ontvangen. Gemeenten kunnen tot 1 oktober een aanvraag indienen. In de regeling staat aan welke voorwaarden de maatregelen moeten voldoen.


Meer weten?

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Landelijke Eenheid van de politie wordt hervormd

De Landelijke Eenheid van de politie zal worden omgevormd tot twee eenheden. Eén gericht op …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.