Beleidsverlamming in zorg en veiligheid tegengaan met opgaven gestuurd werken

Een integrale aanpak waarbij het zorg- en veiligheidsdomein samenkomen geven kwetsbare burgers een betere kwaliteit van leven én zorgt voor minder veiligheidsproblemen. Een domeinoverstijgende aanpak is echter lastig te realiseren. Igno Pröpper, grondlegger van Opgaven Gestuurd Werken en oprichter van Partners+Pröpper, stelt dat veel plannen en visies leiden tot ‘beleidsverlamming’. “Het kost energie, zonder enige connectie met ‘hoe dan?’, ‘met wie, voor wie’ en ‘waar iets te realiseren?’. Opgaven gestuurd werken helpt om snel heel concreet te worden”. Wat zijn de principes van deze werkwijze?

Complexe dossiers in zorg en veiligheid

Igno: “Hoe meer regels en interventies, hoe minder de effectiviteit en hoe hoger de kosten. De beleids- en regelzucht is hardnekkig en zorgt dat veel dossiers in Nederland vastlopen. Een hele andere benadering is nodig: complexiteit reduceren, samenwerken om gezamenlijke opgaven te realiseren. Per opgave kijken of we meteen een bijdrage kunnen leveren aan meerdere algemene beleidsopgaven. Opgaven omtrent dak- en thuislozen dragen bijvoorbeeld bij aan de preventie van jeugdcriminaliteit.

Opgaven gestuurd werken

Opgaven gestuurd werken biedt een fundamenteel andere manier van kijken én doen. Een opgave is namelijk anders dan een doel: een doel alleen biedt vrijblijvendheid. Een opgave bestaat uit alles doen om van de huidige naar de gewenste situatie te komen”, stelt Igno. “We brengen op bedrijventerreinen partijen samen om aan de slag te gaan met de gezamenlijke opgave ‘duurzame economie’. Zij werken hierdoor samen aan de gezamenlijke doelen ‘welvarende economie’ en ‘betaalbare, duurzame energie’. Deze gezamenlijke opgave draagt ook bij aan individuele doelen: voor bedrijven een sterke positie op de arbeidsmarkt en een betere werkomgeving en voor gemeenten klimaatadaptatie en biodiversiteit”.

De principes van opgaven gestuurd werken

Opgaven gestuurd werken is dus samenwerken aan een gezamenlijke opgave, om zodoende collectieve oplossingen te formuleren die ook bijdragen aan individuele doelen”, zegt Bart. Het werkt op basis van drie algemene principes:

  1. Focus op het realiseren van opgaven: het gaat om het resultaat, doe wat nodig is om de klus te klaren.
  2. Bouwen en samenwerken: je realiseert meer door krachten te bundelen voor een concrete, gezamenlijke actie.
  3. Vereenvoudigen en gemeenschappelijk maken: breng eenvoud en samenhang aan door relaties goed te doorgronden, onnodige complexiteit te verminderen en regelmatig te controleren of de neuzen dezelfde kant op staan.

Leer opgaven gestuurd werken

Igno: “Mensen die opgaven gestuurd werken uitproberen zijn enthousiast en krijgen energie. Echter zitten zij vaak ‘vast’ in een verkokerde omgeving”. Wil jij weten hoe je middels een domein overstijgende aanpak complexe, meervoudige problematiek slagvaardig aanpakt? Meld je dan aan voor de opleiding Adviseur zorg en veiligheid of vraag de brochure aan voor meer informatie over het programma. De opleiding is ook op maat als Incompany-traject te volgen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *