Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Bram van Dijk en Agnes van den Andel, onderzoekers bij DSP Groep, verrichten een onderzoek naar de lokale aanpak van radicalisering.

In aanloop naar het congres Radicalisering & terrorisme op 31 mei 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Bram van Dijk en Agnes van den Andel, sprekers op het congres en docenten op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme. Bram en Agnes geven hun visie op de grootste dreiging binnen de Nederlandse samenleving en actuele ontwikkelingen m.b.t. radicalisering en terrorisme.

1.Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en terrorisme?

In het kader van de bestuurlijke aanpak: je ziet dat steeds meer gemeenten zich in het onderwerp gaan verdiepen en een aanpak ontwikkelen en dat met name de grote steden weer extra ambtelijke capaciteit vrijmaken. Het staat weer regelmatig geagendeerd voor het BM-overleg.

2. Welke trends houden we nauwlettend in de gaten?

Wij zijn vooral –naast de inhoudelijke kennis die we hebben over het fenomeen van radicalisering zelf- geïnteresseerd in hoe die gemeenten dat dan aanpakken. En niet alleen de grote gemeenten, maar ook de minder voor de hand liggende gemeenten.

3. Waar zien wij de grootste dreiging voor de Nederlandse samenleving en op welke manier kunnen we dit als gemeenschap aanpakken?

De grootste dreiging zien wij in radicalisering van jongeren, die zich afzetten tegen Nederlandse waarden en normen, uitlatingen van bepaalde politici en beleid van Nederlandse overheden. Het is van belang dat de standpunten van jongeren door sleutelpersonen in de wijk en de buurt gehoord en serieus genomen worden. Dialoog en zoeken naar mogelijkheden om verdere radicalisering te voorkomen zijn naar onze mening de beste oplossing.

4. Hoe zien jullie de toekomst van de veiligheidssector, wat zijn veelbelovende innovatieve aanpakken rondom radicalisering en terrorisme?

Wij denken dat het nog te vroeg is om daar iets over te zeggen. Dit is een tijd dat je nog zoveel mogelijk moet onderzoeken wat wel en niet kan werken en niet al meteen conclusies moet trekken wat innovatief en veelbelovend is. Dat sluit de deur voor nieuwe ideeën. We zijn er nog lang niet.

5. Congres Radicalisering en Terrorisme. Wat kunnen bezoekers verwachten?

Dit thema is vooral door de enorme hoeveelheid aan informatie bijvoorbeeld ook in de media erg verwarrend. Deskundigen rollen over elkaar heen om te duiden. De een zegt dit, de ander dat. Wij willen wat duidelijkheid verschaffen en een richtsnoer geven voor de eigen bestuurlijke aanpak.

Meer weten?
Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u dwingende groepsculturen herkent en opvang en hulpverlening biedt aan uittreders van dwingende groepen.

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van radicaliserende jongeren in uw gemeente.

Op het congres Radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door (religieuze) radicaliserende groeperingen voorkomt.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Vernieuwde Wet Bibob treedt in werking

De wijziging van de Wet Bibob die op 1 augustus 2020 in werking treedt, versterkt …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *