Betere aanpak stalbranden nodig

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) publiceerde vandaag een rapport over zijn onderzoek naar stalbranden in de veehouderij. De OvV concludeert dat het bij de aanpak van stalbranden ontbreekt aan goede prioritering en sturing. Ook vindt de raad dat bedrijfseconomische belangen een (te) grote rol spelen bij de totstandkoming van maatregelen, overheidsbeleid tegenstrijdig werkt en dat er te weinig kennis is over de oorzaken van stalbranden. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat een betere aanpak nodig is.

Minister Schouten: “Iedere stalbrand waar dieren omkomen is vreselijk. De gevolgen en de impact op dieren en bij alle betrokkenen zijn groot. Ik dank de OvV voor het grondige onderzoek. Er is een betere aanpak ter voorkoming van stalbranden nodig. Dat onderken ik. Er wordt een grotere verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV gevraagd en die moeten we nu gaan nemen.”

Een van de maatregelen die minister Schouten – samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) – gaat bekijken is om brandveiligheid binnen wet- en regelgeving aan te scherpen. Daarnaast wil de minister dat brandveiligheidsmaatregelen meegenomen worden in andere lopende trajecten. Bijvoorbeeld door ondernemers die hun stallen aanpassen om te verduurzamen, hun stallen ook brandveiliger te laten maken.

Meer weten over brandveiligheid van gebouwen?

Cursus Brandveiligheid van gebouwen
4 dagen – start 1 juni 2021 – Thema’s:

– Wet en regelgeving brandveiligheid 
– Brandveilig bouwen volgens Bouwbesluit
– Brandveilig gebruik volgens Bouwbesluit
– Brandveilig gebruik van gebouw/terrein

Meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

De coronapas en onze grondrechten

Door expert prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *