Big Data in het veiligheidsdomein

Het voorkomen van (toekomstige) veiligheidsproblemen is velen malen effectiever dan het bestrijden van incidenten. Big Data kan hier een belangrijke rol in spelen. Aan het woord zijn verschillende experts over de toepassing van Big Data om veiligheidsproblemen te voorkomen en te voorspellen.

Big Data en de ontwikkeling van de informatiesamenleving

Alles is meetbaar, van onze hartslag tijdens een rondje joggen en de muziek die we beluisteren tot de looppatronen in winkels. Door die data te gebruiken kunnen we indrukwekkende analyses maken om bijvoorbeeld filevorming te voorkomen, epidemieën voortijdig te onderdrukken en medicijnen op maat aan te bieden. Zo ontstaat een nieuwe samenleving waarin technologie en maatschappij met elkaar zijn verweven. Toch is er veel weerstand tegen de verdere opkomst van de informatiesamenleving. Mensen zijn bang dat hun privacy in het geding is en willen een slot op hun gegevens. Ik zal laten zien dat het onvermijdelijk is dat data een steeds grotere rol gaan spelen in de maatschappij en dat dat geen bedreiging hoeft te vormen. Als we een goede basis leggen voor een verantwoorde toepassing van data-analyse, ligt er een toekomst vol kansen voor ons open.

Sander Klous, adviseur Big Data bij KPMG en hoogleraar Big Data aan de Universiteit van Amsterdam, verricht onderzoek op het terrein van Big Data in het veiligheidsdomein, zijn boek “Wij zijn Big Data”, over de toekomst van de informatiesamenleving komt eind oktober/begin november uit

Sociale media in het veiligheidsdomein

Negen op de tien Nederlanders maakt gebruik van sociale media. Bijna 9 miljoen mensen zijn lid van Facebook en ruim 3,5 miljoen van Twitter. Gebleken is dat sociale media een belangrijk communicatieplatform vormt en informatie bevat die voor het situationele beeld van de openbare orde en veiligheid en de handhaving waardevol is. Bij meerdere incidenten en calamiteiten is aangetoond dat berichtgeving op sociale media signalerend werkt (bijv. Pukkelpop en Project X Haren) maar ook het verloop van het incident of de calamiteit volgt (bijv. Moerdijk). Gebruikers van sociale media werpen zich op als getuigen en niet zelden neemt hun rol in het OOV domein journalistieke vormen aan. Naast alle sensoren waarover de instanties in het OOV-domein al beschikken, is er zo een nieuwe sensor ontstaan: The Human Sensor.

Richard Stronkman, initiatiefnemer van Twitcident, een tool voor hulpdiensten om twitterberichten over een (dreigende) ramp of een incident te lokaliseren, filteren en analyseren zodat zij snel over betrouwbare informatie beschikken over de aard en omvang van een gebeurtenis

Inzet Big Data bij openbare orde en evenementenveiligheid

De afgelopen jaren hebben zich zowel in Nederland als in het buitenland, indrukwekkende incidenten afgespeeld tijdens grote (geplande en ongeplande) evenementen. Pukkelpop of Project X in Haren hebben ons geleerd dat vanuit onverwachte hoek incidenten kunnen optreden waarbij veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Nieuwe digitale ontwikkelingen zoals Big Data zullen impact hebben op de werkwijze van betrokken organisaties. Het gebruik van Big Data kan zorgen voor een betere informatiepositie en risicoanalyse bij evenementen. Denk daarbij aan realtime data over weersomstandigheden of bepaalde sentimenten van bezoekers op social media bronnen. Big Data gaat de komende tijd niet enkel en alleen om het eenzijdig vergaren van (zoveel mogelijk) data, maar het vraagt om een actieve en interactieve rol van evenement- en/of veiligheidsorganisaties.

Evelien van Zuidam, adviseur public security bij Capgemini Consulting en auteur van Trends in Veiligheid, adviseert en begeleidt veiligheidspartners met digitale transformatie vraagstukken

Big data bij ontdekken nieuwe vormen van fraude

De diensten die op een of andere manier betrokken zijn bij verschillende vormen van fraudebestrijding hebben enorme hoeveelheden data. Politie, FIOD, SIOD en andere opsporingsinstanties kennen veel mensen die mogelijk betrokken zijn, ook als ze nog niet verdacht zijn. Veel van deze gegevens worden interessanter als je ze combineert met gegevens van de algemene bevolking. Dan kun je zien hoe gewone mensen verschillen van mensen die op een of andere manier opvallen bij de opsporingsdiensten.

Een probleem bij deze opzet is dat het door de wet verboden is om gegevens voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor je ze hebt verzameld: dat geldt helemaal voor het gebruik van politiegegevens. Het luistert erg nauw voor opsporingsdiensten om vergelijkingen tussen verdachten en niet-verdachten volgens de wet te doen – niet alleen voor de bescherming van niet-verdachten maar ook omdat lopende opsporingsonderzoeken in gevaar kunnen komen.

In een experimenteel onderzoek is geprobeerd de gegevens van de belastingdienst te combineren met gegevens van andere opsporingsdiensten. De wijze waarop de gegevens zijn geanonimiseerd garandeerde dat ze niet te herleiden zouden kunnen worden tot personen of organisaties. Er was aangesloten bij bestaande diensten die al methoden gebruikte om gegevens geanonimiseerd aan elkaar koppelden. Toch ondervond het project nog heel veel problemen omdat de belastingdienst niet wilde meewerken. Het blijkt bij het ‘poolen’ van informatie niet alleen om wetgeving te gaan, maar ook om belangen, relaties en perspectieven.

Organisaties die informatie delen om een grote pool van big data te vormen moeten een gezamenlijk belang vinden om dit met succes te doen. Het is verstandig om een organisatie waarmee je aansluiting zoekt, op persoonlijk niveau goede relaties te hebben. Tot slot moet er perspectief zijn op voordelen die niet te behalen zijn buiten elkaar om.

Lucien Stöpler, jurist en organisatiedeskundige, gespecialiseerd in de uitwisseling van data tussen veiligheidspartners

Big Data en het voorkomen van afglijden van multi-probleemhuishoudens

Gebruik van Big Data binnen de veiligheidswereld is niet nieuw meer. Toch zit het voorspellende karakter nog steeds het meest aan de fysiek kant. Dat is jammer. Er is een schat een gegevens te gebruiken die ons kan helpen de juiste voordeuren te vinden. De voordeuren van mensen die recht hebben op onze zorg, of recht hebben op onze handhaving. Een combinatie van beide kan leiden tot een gezinsbrede gedragsveradering. De meeste informatie zit onder het dak van het gemeentehuis. Maar hoe krijgen we deze informatie bij elkaar ? Hoe combineren we de gegevens met die van andere partners en……..wat lezen we eruit ?

Debbie Bruijn, regiocoördinator Actieprogramma problematische jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, ondersteunt en adviseert gemeenten bij de aanpak van risicojongeren
Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool

Big Data and ethical choices

The speed of development in Big Data and associated phenomena, such as social media, has surpassed the capacity of the average consumer to understand his or her actions and their knock-on effects. We are moving towards a fundamental change in how ethics has to be perceived: away from individual decisions with specific and knowable outcomes, towards actions by many unaware that they may have taken actions with unintended consequences for anyone. In order to avoid blowbacks for government and corporate agencies, responses will require a rethinking of ethical choices, the lack thereof. It is necessary provide ethical cornerstones for decision-making on how scientists, governments, and corporate agencies will and should be handling Big Data.

Andrej Janko Zwitter, hoogleraar ethiek en internationale politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en initiatiefnemer van de internationale denktank International Network Observatory die zich richt op de ethische implicaties van de toepassing van Big Data

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Financieel wanbeleid op scholen

Meer mogelijkheden voor afpakken crimineel vermogen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vergroot de mogelijkheden voor afpakken van crimineel vermogen. Hij …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *