Brandveiligheid in de toekomst: meer veiligheidsbewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid

 

In gesprek met Erik Ablij, beleidsmedewerker risicobeheersing, specialist op brandveilig gebruik bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en docent op de cursus Brandveiligheid van gebouwen.

 

Nieuwe visie Brandweer Nederland

Brandweer Nederland heeft in 2010 een nieuwe visie voor de toekomst ontwikkeld. Vanuit deze visie wordt met risicobeheersing gewerkt aan veranderingen om de kans op incidenten en slachtoffers verder terug te dringen. Om de brandveiligheid voor burgers en bedrijven te verhogen wordt er meer in gezet op veiligheidsbewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en vergroten van de zelfredzaamheid. Door verdere deregulering van wet-/en regelgeving zal de invloed van de brandweer op bouwen en brandveilig gebruik veranderen. De private bouwplanbeoordeling gaat zijn intrede doen. Dit gaat inhouden dat bij aanvragen bouwen en brandveilig gebruik de brandweer minder snel betrokken kan zijn. Of een adviserende rol van de brandweer voor deze activiteiten wettelijk geborgd gaat worden is in onderzoek. De brandweer zet in om haar adviestaak bij risicovolle en complexe bouwwerken en kwetsbare doelgroepen te behouden.

 

Meer veiligheidsbewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid

Doordat de betrokkenheid van de brandweer in de realisatiefase van bouwwerken afneemt kunnen tijdens het toezicht mogelijk meer problemen ontstaan. Het toezicht en handhaven op brandveiligheid blijft een overheidstaak maar de rol van de toezichthouder brandweer zal veranderen. Er zal meer aandacht uitgaan naar een scherpe verantwoordelijkheidsverdeling en verhoogd veiligheidsbewustzijn en benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid. De toezichthouder brandweer van de toekomst is een adviseur/regisseur die met de gebouweigenaar en gebruiker gezamenlijk beoordelen of wordt voldaan aan de doelstellingen uit wet-/en regelgeving. Er zal minder nadruk worden gelegd op het naleven van regels voor brandveiligheid. De vraag vanuit een risicogerichte gedachte ‘Wat is veilig genoeg?’ moet centraal staan. Hierbij worden zoveel mogelijk alle belanghebbende en gebruikers die een taak of rol in het brandveilig gebruik hebben betrokken. Doelstelling is om op deze wijze het aantal overtredingen van wet- en regelgeving door bedrijven en instellingen verder terug te dringen en het maatschappelijk rendement te vergroten.

 

Meer weten?

Op de cursus Brandveiligheid van gebouwen leert u hoe u brandgevaarlijke situaties voorkomt in uw gebouw.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Douane onderschept fors meer drugs in de post

De douane heeft in 2022 bijna 27.000 keer drugs in beslag genomen in de uitgaande …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *