Cameratoezicht in je organisatie: wat mag wel en wat mag niet?

Iedereen wil op een veilige werkplek werken. Dat cameratoezicht hierbij kan helpen, weten we al. Er is een dunne scheidslijn tussen bescherming van de organisatie en de werknemers en een inbreuk op de privacy. Een camera op het toilet gaat te ver, maar wat mag nu wel en wat mag niet? Wetgeving kan je hierbij helpen. Zo zie je door de camera’s het bos weer!

Voorwaarden

Wanneer jouw organisatie camera’s ter beveiliging op wil hangen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze zijn opgesteld door het AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

 • Pas als camera toezicht noodzakelijk is, is het toegestaan. Hiermee wordt bedoeld dat de werkgever niet op een andere manier (minder ingrijpend) het beoogde doel kan bereiken. Ook moet toezicht door camera’s altijd onderdeel van een pakket zijn, het mag nooit een losstaande maatregel zijn.
 • Er moet een gerechtvaardigd belang zijn. Zoals het bieden van een veilige werkomgeving of het tegengaan van diefstal.
 • Er moet een privacytoets worden afgenomen. Hierin worden de belangen van medewerkers afgewogen tegen het belang van de organisatie.
 • Als er gebruik van cameratoezicht wordt gemaakt, dient dat altijd kenbaar gemaakt te worden alvorens je een gebouw binnengaat.
 • Tot slot: 28 dagen is het maximum dat de gemaakte beelden mogen worden bewaard.

Verborgen camera

In veel organisaties is niet alleen de bescherming van de werknemers een belangrijk speerpunt. In de bedrijfswereld is criminaliteit en dan met name interne fraude een omvangrijk probleem. In die gevallen mag er gebruikt gemaakt worden van een verborgen camera. Ook hier stelt de AP een aantal voorwaarden aan.

Voorwaarden verborgen cameragebruik

 • Er moeten eerst andere pogingen ondernomen worden om een einde te maken een de diefstal of fraude.
 • De ondernemingsraad moet worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.
 • De camera mag slechts tijdelijk worden gebruikt.
 • Inbreuk op privacy van de werknemers moet tot een minimum worden beperkt.
 • Werknemers die gefilmd zijn, moeten na afloop worden geïnformeerd.
 • Er moet altijd melding worden gedaan bij de AP. Zij zullen onderzoeken of het gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen.

 

Meer weten?

Opleiding Beveiliging van gebouwen: Leer alles over de juridische en organisatorische aspecten van cameratoezicht, toegangsverlening en -beheer

Opleiding Veiligheid van gebouwen: Leer op de juiste manier te handelen zonder zelf expert te zijn. Ben jij in control over o.a. asbest, brandveiligheid, legionella, constructie- en installatierisico’s?

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Vernieuwde Wet Bibob treedt in werking

De wijziging van de Wet Bibob die op 1 augustus 2020 in werking treedt, versterkt …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *