Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Congresverslag personen met verward gedrag 2019

Congresverslag personen met verward gedrag 2019

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang.

Op 29 januari 2019 vond in de Cultuurkoepel Heiloo de tweede editie van het congres Personen met verward gedrag plaats waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de opvang en hulpverlening aan personen met verward gedrag.

In dit congresverslag worden de opgedane kennis en ervaringen voor u nog eens op een rij gezet, zodat u deze kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Download het congresverslag

Op zoek naar meer verdieping?

 

Cursus Procesregisseur met verward gedrag

Op de cursus procesregisseur personen met verward gedrag leert u:

  • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is?
  • Wat de beste invulling van de regierol is?
  • Hoe u de opvang en hulpverlening organiseert?

Inclusief: excursie naar GGZ Noord-Holland-Noord!

 

 

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Eerste ministeriële conferentie tegen Belgisch-Nederlandse grensoverschrijdende criminaliteit

Vice-eersteminister en Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *