Corporaties krijgen steeds meer te maken met woonoverlast

Woningcorporaties en gemeenten ervaren steeds vaker complexe woonoverlast. Sinds de coronacrisis stijgt het aantal meldingen elk jaar. Het gaat hierbij om verschillende vormen van overlast. Francis Saathof, Eigenaar Bureau WoonTalent, ondersteunt corporaties en gemeenten bij complexe woonoverlastproblematiek en veiligheidsproblematiek. Zij vertelt in dit artikel over de ontwikkelingen binnen complexe, structurele woonoverlast.

Complexe woonoverlast in de praktijk

Vele vormen van woonoverlast bedreigen het woongenot en vergroten het gevoel van onveiligheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Geluidsoverlast
  • Agressief gedrag of intimidatie
  • Vervuilde woningen
  • Hoarding
  • Vervallen panden
  • Criminaliteit in het pand of de omgeving
  • Overlast door drugshandel

Daarnaast gaat het steeds vaker om bewoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. “Het is vaak lastig om passende hulp te krijgen vanwege lange wachtlijsten, maar ook bewoners die niet mee willen werken aan hulp- en zorgverlening kunnen zorgen voor aanhoudende overlast”, aldus Francis Saathof.

De aanpak is sterk verbeterd

Volgens Francis is de aanpak van woonoverlast de laatste jaren sterk verbeterd. Gemeenten hebben meer instrumenten tot hun beschikking om het aan te pakken. Daarnaast staat woonoverlast hoger op de agenda bij gemeenten en woningcorporaties. Het CCV speelt hierin een belangrijke rol.

Nieuwe aanpak voor gemeenten

De aanpak van woonoverlast wordt bepaald door de fase waarin de overlast zit. In de eerste fase zijn interventies, zoals gespreksvoering en buurtbemiddeling, geschikt. Zwaardere interventies zijn echter nodig bij aanhoudende overlast. Dit varieert van vrijwillige en bestuursrechtelijke gedragsaanwijzingen tot andere (juridische) middelen. Helpt dit nog steeds niet? Dan dreigt uitzetting of sluiting van een woning.

Gemeentewet 151d

De gemeentewet 151d wordt tegenwoordig toegepast door de burgemeesters in de gemeenten. “We zien dat de wet succesvol is en dat woonoverlast op deze manier wordt gestopt”, zegt Francis Saathof. Op grond van artikel 151d kan de burgemeester aan een persoon of personen die herhaaldelijk woonoverlast veroorzaken, de volgende maatregelen opleggen:

  1. Gedragsaanwijzing in de vorm van een last onder bestuursdwang of onder dwangsom;
  2. Een tijdelijk huisverbod (ultimum remedium).

Aanpak voor woningcorporaties

“Een minder positieve ontwikkeling is dat het bijna onmogelijk is om gegevens te delen tussen politie en woningcorporaties. Dit maakt de aanpak van woonoverlast voor woningcorporaties lastiger”, aldus Francis Saathof. Corporaties kunnen woonoverlast hierdoor niet adequaat aanpakken. Omwonenden worden op deze manier niet goed geholpen, en overlastgevers ook niet. Woningcorporaties kijken dus meer naar gemeenten om woonoverlast aan te pakken.

Overlastgevers met problematiek

Een andere zorgelijke ontwikkeling gaat over passende zorg en hulpverlening aan overlastgevers met problematiek. “Deze hulp is voorliggend voor een (bestuursrechtelijke) maatregel, maar is steeds vaker niet beschikbaar. Vooral in complexe casussen zie ik dat bestuursrechtelijke instrumenten moeten worden ingezet om het gat van zorg- en hulpverlening te vullen”, aldus Francis.

Werk zelf aan een duurzame oplossing voor de overlastgever

Wil jij meer leren van Francis Saathof of van andere experts? Meld je dan nu aan voor de Cursus Aanpak complexe woonoverlast van SBO! In deze cursus leer je woongenot terugbrengen en werken aan een duurzame oplossing voor de overlastgever. Liever een opleiding binnen jouw organisatie op maat volgen? Dat kan met een Incompany-opleidingen! Een bedrijfsopleiding op maat biedt diverse voordelen voor jouw organisatie en de deelnemers.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *