Data is de nieuwe goudmijn waar criminelen steeds meer gebruik van maken

In drie jaar tijd zou een 21-jarige man uit Zandvoort samen met medeverdachten miljoenen hebben verdiend met het afpersen en afdreigen van bedrijven en instellingen in binnen- en buitenland. De man heeft ook ingebroken op de netwerken van bedrijven en instellingen en daar gegevens gestolen. Op zijn computer zijn vermoedelijk gestolen persoonsgegevens aangetroffen van tientallen miljoenen personen, deels verkregen door zelf te hacken, deels door aankoop of ruilen met andere hackers. Met het doorverkopen of uitwisselen van deze data heeft hij volgens het OM ook anderen gefaciliteerd in hun criminele business. De schade voor de getroffen bedrijven en instellingen loopt in de miljoenen. De impact op personen is ingrijpend. Tegen de 21-jarige man eiste het OM vandaag zes jaar gevangenisstraf.

Data wordt tegenwoordig beschouwd als het nieuwe goud en criminelen maken er graag gebruik van voor allerlei vormen van criminaliteit zoals phishing, online oplichting en identiteitsfraude. Het zijn ingrijpende delicten waar de laatste jaren veel Nederlanders slachtoffers van zijn geworden.

“Het vertrouwen in de e-mail, op internetbankieren of mensen die je opbellen vanuit een organisatie als de bank, is daardoor ernstig geschaad, terwijl we tegelijkertijd in deze gedigitaliseerde wereld juist afhankelijk zijn van deze middelen”, zei de officier van justitie vandaag op zitting in de strafzaak tegen de 21-jarige verdachte.

Impact

Het onderzoek naar de verdachte is gestart met een aangifte van een Amsterdams bedrijf in maart 2021. Niet alle getroffen bedrijven en instellingen hebben aangifte gedaan. Zij lopen namelijk het risico in de media te worden weggezet als een organisatie die hun zaakjes niet op orde had. Deze zaak wijst echter uit dat het helemaal niet bijzonder is dat ze slachtoffer zijn geworden, stelt de officier van justitie. Het zou daarom onterecht zijn om hen er negatief uit te pikken.

‘Degenen die aangifte hebben gedaan zouden eerder bedankt moeten worden door de samenleving. Zonder hun aangiften was deze verdachte nooit aangehouden.’

De impact op de bedrijven en instellingen, van midden- en kleinbedrijven tot onderwijsinstellingen en een gezondheidszorgorganisatie, is groot. Ze leiden reputatie en financiële schade. Dat lijkt misschien abstract; het zijn bedrijven en het is geld, zei de officier van justitie. Maar achter bedrijven zitten ook mensen. Op de zitting heeft een slachtoffer op niet mis te verstane wijze verwoord hoe heftig het is om afgeperst of afgedreigd te worden. En een getroffen bedrijf verklaarde onder meer:

‘Wat ons bedrijf en onze medewerkers is aangedaan, wens ik niemand toe’.

Uniek op alle fronten

Op een bepaald moment heeft de verdachte die in de cybersecurity werkte, transparantie gegeven en heeft bijna volmondig bekend. Hij heeft actief meegewerkt aan het onderzoek en heeft tevens alle mogelijkheden benut om hulp te ontvangen en aan zichzelf te werken. Volgens het OM is deze zaak uniek op alle fronten. De aard en omvang van de strafbare feiten waar hier sprake van is, zijn in een Nederlandse strafzaak niet eerder voorgekomen.

Het OM heeft dan ook geen direct vergelijkbare zaken gevonden waarop de strafmaat gebaseerd kan worden. Voor deze relatief nieuwe feiten zijn de uitgangspunten onvoldoende uitgekristalliseerd. Het meest concreet zijn de uitgangspunten voor fraude en witwassen, maar die doen aan de omvang van de zaak geen recht.

In de strafeis heeft het OM daarnaast rekening gehouden met het voorhanden hebben van phishingtools, hacken, ransomware, de enorme hoeveelheid gestolen gegevens en in het bijzonder de afdreigingen en afpersingen en de impact die die feiten op de slachtoffers hebben gehad. Een gevangenisstraf van zes jaar vindt het OM daarom passend.

Bron: OM.nl – 20 oktober 2023

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Security Manager leer je wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *