Een datagedreven aanpak van ondermijnende criminaliteit

De omvang van ondermijnende criminaliteit in Nederland lijkt de laatste jaren te zijn toegenomen. De aanpak van deze vorm van criminaliteit is dan ook steeds hoger op de politieke agenda van zowel nationale als regionale overheden gekomen. Hoewel criminele netwerken in veel gevallen op nationaal of internationaal niveau georganiseerd zijn, zijn zij genesteld in Nederlandse buurten en wijken (IVJ, 2016).

Daarmee zijn de gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid voor een groot deel ook het sterkst voelbaar op regionaal niveau. Deze complexiteit maakt dat ondermijning niet alleen op nationaal niveau bestreden kan worden. Er wordt daarom volop gestuurd op een integrale aanpak waarbij betrokken partijen zoals gemeentes, het Openbaar Ministerie en de politie intensief samenwerken (IVJ, 2016) om ondermijning op te sporen, op te rollen en te voorkomen (Min J&V, 2019a; Min J&V, 2019b). Voor Nederlandse gemeentes betekent deze aanpak van ondermijnende criminaliteit dat ook zij een aanzienlijke rol hebben.

Nu het bestrijden van ondermijnende criminaliteit hoog op de maatschappelijke en politieke agenda staat, stimuleert het Ministerie gemeentes om meer inzicht te verkrijgen in lokale ondermijningsproblematiek en te investeren in het uitwisselen van informatie met andere relevante partijen (IVJ, 2016). Veel informatie is er wel, maar wordt nog niet structureel gedeeld en geanalyseerd. Een datagedreven of informatiegestuurde aanpak bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit kan helpen om in kaart te brengen welke informatie beschikbaar is en hoe deze informatie gebruikt kan worden om betere inzichten te verkrijgen en, uiteindelijk, een betere en gerichtere bestrijdingsaanpak te bepalen.

Gezien de complexiteit van de ondermijningsproblematiek is dit echter niet eenvoudig. Inzicht in het geheel aan lokale ondermijningsproblematiek vraagt om een begrip van een breed scala aan verschijningsvormen van ondermijning, van mensenhandel tot vastgoedfraude en van hennepteelt tot witwassen. Verder vraagt het om een aanpak die gevoelig is voor lokale verschillen. Zo spelen er in het geheel andere ondermijningsvraagstukken in het stadscentrum dan in het buitengebied, en zullen de relevante verschijningsvormen ook van stadscentrum tot stadscentrum verschillen.

In dit whitepaper bespreekt Shintō Labs een datagedreven aanpak voor het bestrijden van ondermijnende criminaliteit op regionaal niveau. De uitdaging is om data van gemeentes en andere (lokale) partijen slim te combineren en aan te vullen met data uit andere datasets, zodat nieuwe patronen zichtbaar worden. Door middel van ‘lenzen’ kan er ruimte geboden worden voor regionale verschillen, zodat lokale partijen hun eigen expertise kunnen gebruiken om voor hun relevante zaken in kaart te brengen. Verderop in dit whitepaper bespreekt Shintō Labs deze aanpak en geven ze ook enkele voorbeelden vanuit hun eigen ervaring.

Meer weten?

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Wetsvoorstel Alcoholmeter in consultatie

Het opleggen van een alcoholverbod draagt bij aan een veiligere samenleving. Maar liefst 26% tot …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *