De aanpak van onveiligheid in de wijk met Big Data

Buurt in Beeld

Schoolverzuim, overlastmeldingen en berichten op social media: alles bij elkaar kan dat een aardig beeld geven van de sfeer in een wijk. Buurt in Beeld combineert data uit allerlei bronnen om te zien waar wijkteams zich het beste op kunnen richten.

In veel gemeenten zijn speciale wijkteams of worden die opgericht. Die teams krijgen vanaf 2015 meer taken en worden veel belangrijker, want dan worden gemeenten zelf verantwoordelijk voor onder meer de jeugdzorg. De Jeugdwet vraagt om een brede aanpak die onder meer is gericht op preventie. Buurt in Beeld kan de wijkteams in de toekomst helpen om te zien waar de knelpunten in een wijk zitten.

Toekomstperspectief

2020: In Utrecht loopt wijkregisseur Bart met een tablet door Overvecht. Mede op basis van Buurt in Beeld heeft hij vanochtend bepaald dat deze wijk extra aandacht vraagt. Het overzichtelijke totaalbeeld geeft de status van de jeugd in de wijk weer, gebaseerd op schoolverzuim dat hier gesignaleerd is in combinatie met overlast, inkomensgegevens en een Twitterpiek. Voordat hij de plaatselijke school binnenstapt voor een gesprek met een begeleider, kijkt hij even naar de resultaten van zijn vorige project. Daar was de aanpak gebaseerd op een succesvolle strategie van een wijkteam in Rotterdam waar ook met Buurt in Beeld wordt gewerkt. Bart kon inloggen en de aanpak en resultaten van zijn Rotterdamse collega’s daar bekijken en gebruiken voor zijn eigen aanpak. Hij is benieuwd of zijn werkwijze en de samenwerking met de schoolbegeleider in Overvecht ook inspirerende resultaten gaan opleveren voor andere gemeenten. Dat zou mooi zijn… Extra gemotiveerd stapt hij het gebouw binnen.

Onvoldoende zicht op de jeugdproblematiek in de wijk

Door de decentralisatie per 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken, waaronder jeugdzorg. De Jeugdwet verlangt van gemeenten niet alleen een efficiëntieslag om kosten te besparen, maar ook een brede meer preventieve aanpak dan voorheen en specifiek een snellere identificatie van zorgvragen van kwetsbare kinderen. Voor de uitvoering hiervan worden wijkteams ingesteld. In veel gevallen hebben deze teams echter onvoldoende zicht op de jeugdproblematiek in hun wijk.

Impact

Door het gebruik van Big Data via Buurt in Beeld, weten wijkteams beter en sneller wat er speelt. Dat resulteert in gerichtere en efficiëntere ondersteuning waardoor erger kan worden voorkomen. Ook zorgt een constante evaluatie van de informatie ervoor dat wijkteams zichzelf kunnen verbeteren. Daarnaast helpen prognoses om financiële middelen, mankracht en maatregelen efficiënter in te zetten. Tenslotte is de informatie ook op geaggregeerd niveau beschikbaar. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren. Tevens kan het Rijk monitoren of de kwaliteit van de dienstverlening landelijk gewaarborgd blijft en zijn er nieuwe inzichten mogelijk over effectief beleid door verschillende datasets te analyseren. Eind 2016 willen we dat Buurt in Beeld bij tien gemeenten wordt gebruikt, zodat meer dan 90 wijkteams ermee aan de slag gaan en de ondersteuning van ruim 270.000 jongeren verbetert.

Meer weten?
Op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein leert u hoe u aan de hand van Big Data veiligheidsproblemen voorspelt en waar mogelijk voorkomt.

Bron: De Nationale Denktank

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *