De meest kwetsbaren

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers en 100.000 daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. Huiselijk geweld en kindermishandeling leidt vaak tot fysieke klachten, psychische aandoeningen, isolement (door schaamte over het geweld en het fysieke letsel) bij het slachtoffer en veroorzaakt tevens hoge maatschappelijke kosten. Geweld achter de voordeur is daarmee niet alleen een privéprobleem maar ook een publieke zaak.

Huiselijk geweld in een gezin

Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse kinderen de gelukkigste kinderen zijn van Europa. Maar wat zegt zo’n bericht als we weten dat er jaarlijks meer dan 100.000 kinderen in Nederland te maken hebben met mishandeling in het gezin? Iets dat met grote kans een blijvende weerslag heeft op het verdere leven van een kind? We weten intussen nog meer dan dat. Want ook al zijn kinderen zelf niet direct slachtoffer van geweld, meestal ondervinden ze wel schade. Zelfs het risico op zelfdoding is groter. Vaak hopen ouders tegen beter weten in dat de kinderen niets merken van de ruzies met hun partner. Maar kinderen staan bovenaan de trap, zien hun moeder met een blauw oog en voelen de spanning na een hoog oplopende ruzie.

De impact van huiselijk geweld op kinderen

Wij spraken met 84 kinderen van 12 jaar en ouder die getuige waren van partnergeweld. Wat deze jongeren vooral voelen is machteloosheid. Ze zien en horen agressie, terwijl zij weinig kunnen veranderen aan de situatie. Sommige kinderen zijn gespitst op de voortekenen van een mogelijke ruzie. Ze proberen elke irritatie te vermijden. Sommigen kiezen partij, en anderen proberen letterlijk het slachtoffer te beschermen door tussen de ouders te gaan staan. Deze kinderen hebben een ding met elkaar gemeen: het geweld thuis is een geheim waar je niet makkelijk over praat — zelfs al vinden ze het een heel belangrijk onderwerp om aan te snijden.

Zichtbaar maken van huiselijk geweld

Gelukkig investeren we meer in het zichtbaar maken van dit probleem. De afgelopen jaren neemt het aantal meldingen kindermishandeling fors toe. Maar dat is pas een begin. Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat de gemelde kinderen krijgen wat ze nodig hebben: een specifiek hulpaanbod. De
reden? Het bestaat domweg nauwelijks en daarmee staan getraumatiseerde kinderen in de kou. Mede daarom moet het beleid zich concentreren op de kinderen met de grootste problemen en zich niet in slaap laten sussen door cijfers over gelukkige kinderen.

Meer weten?

Op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling leert u hoe u samen met uw partners komt tot een geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente?

Bron: www.sietske-dijkstra.nl  

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Campagne ‘Wat kan mij helpen’ gaat tweede jaar in

Een jaar geleden is de meerjarencampagne ‘Wat kan mij helpen’ van start gegaan. Met deze …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *