Digitalisering, wie is er niet groot mee geworden?

Onze maatschappij digitaliseert in rap tempo. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we onze maatschappij goed voorbereiden op deze veranderingen? Een belangrijke pijler daarin vormen onze scholen. Om de medewerkers van de toekomst met voldoende IT- en ‘security skills’ de arbeidsmarkt te laten betreden, moeten we nu investeren in het onderwijzen van die vaardigheden.

Evelien van Zuidam, adviseur public security bij Capgemini Consulting en docent op de cursus Sociale media in het veiligheidsdomein, adviseert organisaties over digitalisering, transformaties en veiligheid, met focus op cybersecurity.

Digitale ontwikkelingen in relatie tot veiligheid

Evelien van Zuidam voorziet een grote uitdaging: “Hoe krijgen we de komende jaren goed geschoolde medewerkers op de arbeidsmarkt die kunnen werken in een speelveld waarin digitale ontwikkelingen en veiligheid zeer snel veranderen?” In het onderwijsdomein ziet zij dat jongeren van nu op een andere manier leren en werken. “Ze bewegen heel gemakkelijk mee met digitale ontwikkelingen. Dat geldt echter niet voor alle scholen; vele kunnen zich niet met diezelfde snelheid ontwikkelen en hebben onvoldoende kennis in huis om bijvoorbeeld risico’s van deze digitale ontwikkelingen aan hun leerlingen mee te geven. Veel docenten geven zelf aan dat zij over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun leerlingen hierin te kunnen begeleiden. De ontwikkelingen gaan te hard of zijn te complex. Het onderwijzen van veiligheidsrisico’s blijft dan ook achter.”

Nieuwe werknemers bewust van veiligheidsrisico’s

Dat heeft ook gevolgen voor ons toekomstige arbeidspotentieel. “Werkgevers gaan in de nabije toekomst een ander soort medewerker verwelkomen; als een vis in de digitale wereld, met steeds meer gevoel voor de nieuwste technologische innovaties of zelfs met echte programmeer-‘skills’. Dat betekent echter niet automatisch dat deze medewerkers zich ook volledig bewust zijn van de risico’s die zij, en daarmee hun werkgevers, lopen in de digitale wereld.”

Digitale spelregels

Leerlingen van nu gaan dan wel vanzelfsprekend om met digitale middelen, maar opgroeien in een digitale wereld brengt een hogere mate van kwetsbaarheid met zich mee en andere, digitale, spelregels. “Hoe kan ik veilig downloaden? Welke risico’s kleven aan openbare wifi-gebruik? En waar ligt de grens in mijn online gedrag? Van online pesten tot het experimenteren met hacken binnen of buiten de school: het zijn zaken waar deze jonge early adopters zo goed mogelijk in moeten worden begeleid.” Daarin speelt ons onderwijs volgens Evelien van Zuidam een cruciale rol.

Op de toekomst voorbereid

Evelien van Zuidam pleit er dan ook voor om meer te investeren in het vroegtijdig onderwijzen van veiligheid in de digitale wereld. “Al op de basisschool moeten kinderen leren omgaan met ICT én de risico’s van onze verbondenheid met internet. Maar daar houdt het niet op. Gezien de snelheid en de dynamiek van technologische ontwikkelingen in alle facetten in ons dagelijks leven zal ook na de onderwijsperiode blijvend geïnvesteerd moeten worden in kennis en skills op het gebied van security. Alleen op die manier is ons toekomstige arbeidspotentieel op alle fronten uitgerust voor hun innoverende, digitale en vooral veilige toekomst.”

Meer weten?

Op het Cyber Security Event 2016 hoort u wat de belangrijkste digitale ontwikkelingen zijn en welke veiligheidsrisico’s dit met zich mee brengt.

Op de cursus Sociale media in het veiligheidsdomein leert u hoe u met sociale media veiligheidsvraagstukken kunt oplossen.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Veiligheid in de organisatie: belangrijkste plannen voor 2021

Zojuist is de miljoenennota en rijksbegroting bekend gemaakt. Onderstaand staan de belangrijkste plannen op het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *