Doxing vanaf 1 januari 2024 strafbaar

Doxing, het (online) delen van iemands persoonlijke gegevens voor intimiderende doeleinden, is vanaf 1 januari 2024 strafbaar gesteld. Het gaat bij doxing bijvoorbeeld om het openbaar maken van adresgegevens, contactgegevens of andere gevoelige privéinformatie die door kwaadwillenden gebruikt kan worden om mensen online of fysiek lastig te vallen

Strafmaat

Het Openbaar Ministerie (OM) maakt bij het bepalen van de strafeis gebruik van de richtlijn voor strafvordering doxing. Dit kan uiteenlopen van geldboetes en werkstraffen voor first offenders, tot gevangenisstraffen voor personen die vaker in de fout gaan. Ook wordt rekening gehouden met onder andere het aantal slachtoffers en de gevolgen. Doxing tegen onder andere politici, journalisten en politieagenten leidt tot een hogere strafeis.
 

Strafrecht niet dé oplossing

‘Het is goed dat de wetgever een duidelijk signaal afgeeft door doxing strafbaar te stellen’, zegt Sue Preenen, lid van het College van procureurs-generaal van het OM. ‘De gevolgen voor slachtoffers, en hun omgeving, kunnen namelijk heel groot zijn. Ook mensen met een publieke functie moeten hun werk in een democratische rechtsstaat zonder belemmeringen of intimidatie kunnen doen.’

‘Tegelijkertijd moeten we waken voor te grote verwachtingen: we hebben te maken met een maatschappelijk probleem, dat niet alleen via het strafrecht kan worden opgelost. Het is een stuk makkelijker dan een paar jaar geleden om online snel een groot publiek te bereiken. Sociale mediabedrijven hebben daarom ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het tegengaan van strafbare uitingen via hun platforms.’  

Bron: om.nl – 19 december 2023

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering leer je onrust vroegtijdig signaleren en adequaat handelen
Tijdens de opleiding Coördinator Evenementenveiligheid leer je omgaan met risico’s zoals te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *