Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in hun woonbuurt. Dat is 3,3 procent van de totale bevolking van 15 jaar en ouder. In 2021 ervoeren minder mensen veel overlast, namelijk 440 duizend. De overlast van drugshandel is met 3,5 procent niet veranderd tussen 2021 en 2023. Vooral inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en inwoners van grote (grens)gemeenten in het zuiden en oosten van Nederland hebben relatief vaak overlast van drugsgebruik en/of -handel. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

Inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten ervaren het vaakst veel overlast van drugsgebruik en drugshandel in hun woonbuurt. In deze gebieden is de ervaren overlast van drugsgebruik toegenomen tussen 2021 en 2023. In minder verstedelijkte gemeenten is de overlast van drugsgebruik en drugshandel niet veranderd.

Relatief veel overlast in grote gemeenten in Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland

In de 55 grote gemeenten (meer dan 70 duizend inwoners) zegt gemiddeld 5 procent van de inwoners veel overlast te ervaren van drugsgebruik in hun buurt. Een vergelijkbaar deel ervaart veel overlast van drugshandel. In Roosendaal ervaart 10 procent veel overlast van drugsgebruik en 12 procent van drugshandel. Ook in andere gemeenten in Noord-Brabant, zoals Helmond en Tilburg, is er relatief veel overlast van drugs. Dit geldt ook voor de Limburgse gemeenten Venlo, Heerlen en Sittard-Geleen en de Zuid-Hollandse gemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam.

In Amsterdam en Den Haag is de overlast van drugsgebruik groter dan die van drugshandel. De overlast van drugsgebruik en drugshandel is in de overige grote gemeenten vrijwel hetzelfde, rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges van dit onderzoek.

De ervaren overlast van drugsgebruik en drugshandel is in de meeste gemeenten met meer dan 70 duizend inwoners niet veranderd tussen 2021 en 2023. Alleen in Hengelo en Den Haag is het percentage dat veel overlast ervaart van drugsgebruik toegenomen.

Ook meer drugsgebruik gezien in Hengelo en Den Haag

Dat inwoners van Hengelo en Den Haag in 2023 meer overlast ervoeren van drugsgebruik dan in 2021, strookt met het feit dat dit meer werd waargenomen in de buurt. In 2021 zei 11 procent van de inwoners van Hengelo dat drugsgebruik in de buurt weleens voorkwam, in 2023 was dat met 22 procent het dubbele. In Den Haag steeg het deel van de inwoners dat drugsgebruik zag van 31 naar 33 procent.

Ook in Lelystad wordt drugsgebruik vaker gezien, maar dit ging niet samen met meer overlast. In de andere grote gemeenten was, rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges, geen sprake van een duidelijke toe- of afname.

Bron: cbs.nl – 4 juli 2024

Hoe creëer je een wijk waar het veilig wonen, werken en verblijven is?

Verbeter de leefbaarheid en veiligheid.
Na de opleiding Aanpak overlast in de wijk:

  • Inventariseer je de hulpvraag van bekende overlastgevers en veelplegers
  • Stel je op specifieke overlastproblematiek een integraal persoonsgericht plan van aanpak op
  • Wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit met netwerkpartners
  • Zet je het Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE-)model effectief in
  • Bevorder je de samenwerking tussen betrokken zorg- en veiligheidsprofessionals

UNIEK: Aan de slag met jouw eigen plan van aanpak!

4 dagen – start 12 december – meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Tijd voor een integrale kijk op kwaliteit van zorg

Alle verbeteringen beginnen met een plan. Het meest omvangrijke verbeterplan voor de zorg is op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *