Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Druk op criminele motorbendes groter door gezamenlijke aanpak

Druk op criminele motorbendes groter door gezamenlijke aanpak

De druk op criminele motorbendes wordt opgevoerd dankzij intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, politie, Belastingdienst (waaronder FIOD), Openbaar Ministerie (OM) en Koninklijke Marechaussee. Dat blijkt uit de jaarlijkse Voortgangsrapportage 2017 Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Voortgangsrapportage OMG’s 2017 maakt inzichtelijk welke effecten de gezamenlijke aanpak van de overheid heeft en wat de resultaten zijn van de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak van motorbendes. In 2017 verklaarde de rechter Bandidos MC in het gehele land civielrechtelijk verboden, naar aanleiding van het verzoekschrift van het OM. Tegen dit vonnis loopt nog een beroep. Ook heeft het OM tegen andere criminele motorbendes een verzoek bij de civiele rechter voor een verbod kunnen indienen dankzij zorgvuldig onderzoekswerk en goede samenwerking met de partners.

In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een bestuurlijk verbod OMG’s komt. Tegelijkertijd heeft het Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) het initiatief genomen voor een wet die het verbieden van rechtspersonen regelt. Minister Dekker voor Rechtsbescherming die verantwoordelijk is voor de wetgeving die toeziet op civielrechtelijke en bestuursrechtelijke organisatieverboden, wacht de initiatiefwet van het lid Kuiken met belangstelling af.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Eerste ministeriële conferentie tegen Belgisch-Nederlandse grensoverschrijdende criminaliteit

Vice-eersteminister en Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *