eBook met 11 podcasts over de aanpak van ondermijning

De aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit is er een van de lange adem en je kunt het niet alleen. In deze podcastreeks hebben wij 11 experts vanuit diverse invalshoeken geïnterviewd.

Zij delen hun visie over de aanpak van ondermijning en geven je praktische tips en tricks. In dit eBook vind je alle podcasts in 1 overzicht terug zodat je ze makkelijk kunt beluisteren wanneer het jou uitkomt.

We gaan in op de volgende uitdagingen:

 1. Ondermijnende criminaliteit in 2022
 2. Bestuurlijke aanpak van ondermijning
 3. Hoe houd je jonge aanwas uit de criminaliteit?
 4. Waarom is het belangrijk om jonge aanwas uit de criminaliteit te halen?
 5. Datagedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen
 6. Datagedreven aanpak woonfraude
 7. Ondermijningsboa’s
 8. Hoe maak je een kwetsbare wijk weerbaar tegen ondermijning?
 9. Bestrijding van financieel economische criminaliteit
 10. Aanpak van mensenhandel
 11. De netbeheerders als ketenpartner in de aanpak van ondermijning

In dit eBook krijg je in 11 podcasts verschillende visies van experts en praktische tips
& tricks over de aanpak van ondermijning & georganiseerde criminaliteit.

Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel luisterplezier!

Download het eBook

Op zoek naar nog meer verdieping over de aanpak van ondermijning:

Tijdens de opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je o.a.:

 • Hoe je een strategie bepaalt voor de beste aanpak
 • Hoe je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten
 • Welke bestuurlijke instrumenten beschikbaar zijn
 • Hoe je criminele netwerken kunt ontmoedigen om zich te vestigen

6 dagen – Start 11 mei 2023 – Meer informatie >>

Na afloop van de jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning:

 • Pak je ondermijning integraal aan
 • Voer je casus- en procesregie effectief uit
 • Geef je een thematische en gebiedsgerichte aanpak vorm
 • Versterk jij de informatiepositie in de aanpak van ondermijning
 • Intensiveer je de samenwerking op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau
 • Verantwoord je de gehanteerde aanpak richting stakeholders
 • Vergroot jij de sociale, maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid

12 modules – Start 16 februari 2023 – Meer informatie >>

Tijdens de opleiding Datagedreven aanpak van ondermijning leer je de kansen van data benutten bij de aanpak van criminaliteit.

 • Je krijgt m.b.v. data meer inzicht in de ondermijningsproblematiek binnen jouw gemeente
 • Je zet de juiste informatiebronnen binnen en buiten jouw gemeente in
 • Je bouwt op een juridisch verantwoorde manier aan je informatiepositie
 • Je pleegt gerichte interveties door jouw goede informatiepositie
 • Je weet welke informatie je met veiligheidspartners mag delen en welke niet

4 dagen – start 1 juni 2023 – Meer informatie >>

Bezit jij alle actuele kennis over de Wet Bibob anno 2023?
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je o.a.:

 • Hoe je een bibob beleid opstelt
 • Hoe je tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob wetgeving komt
 • Hoe je de integriteit van betrokken personen en benodigde financiele middelen beoordeelt
 • Hoe je advies bij het Landelijk Bureau Bibob inwint
 • Hoe je verantwoording over het gevoerde bibob beleid aflegt

5 dagen – Start 23 maart 2023 – Meer informatie >>

Tijdens de opleiding Inzicht in criminologie leer je in slechts 3 dagen: 

 • Hoe je een criminaliteits- en veiligheidsbeleid ontwikkelt
 • Wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit
 • Wat belangrijke criminologische verklaringen zijn van crimineel gedrag
 • Hoe criminaliteit kan worden voorkomen dan wel beperkt
 • Welke veiligheidsmaatregelen je kunt nemen om criminaliteit te reduceren

Na afloop heb je waardevolle handvatten voor het opstellen van een effectief criminaliteits- en veiligheidsbeleid.

3 dagen – Start 29 november 2023 – Meer informatie >>

Of bekijk een van de andere opleidingen:

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de masterclass Openbare orde en veiligheid leer je omgaan met overlast in de publieke ruimte en maatschappelijke onrust.
Tijdens de opleiding Coördinator evenementenveiligheid leer je hoe je samen met jouw publiek en private partners een veilig evenement kunt inrichten.
Tijdens de masterclassreeks Veiligheid bij evenementen bezoek je 4 toonaangevende evenementen (De Graafschap, Stadion de Vijverberg –  Tilburgse kermis – Prinsjesdag, de route van de koets – Royal Christmas Fair, Den Haag) met een unieke kijk achter de schermen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leer je kwetsbare gebieden transformeren naar een veilige en leefbare omgeving.
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit.

Over Piet

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *