eBook Complexe Problematiek – Januari 2021

De coronacrisis raakt ons allemaal. Kwetsbare personen in onze samenleving zijn juist in deze tijden van crisis nog kwetsbaarder. Net als dat wij op afstand werken, hebben hulpverleners sinds de coronacrisis contact op afstand met cliënten en patiënten. Kwetsbare mensen hebben vaker geen zorg, begeleiding of dagbesteding meer. Mensen die al voor de coronacrisis niet veel buiten kwamen, hebben het tijdens de coronacrisis extra zwaar. Dit komt o.a. doordat;

 • het sociale vangnet weg is gevallen
 • de structuur van de dag wegvalt

Deze mensen gaan zichzelf nog meer verwaarlozen of gaan vitaal snel achteruit.

De GGZ verwacht daarnaast een nieuwe groep patiënten die een mentale dreun hebben gehad in coronatijd. Denk hierbij aan mensen die bijvoorbeeld een depressie ontwikkelen doordat zij;

 • (meer dan normaal) in isolement moesten leven
 • extra werkdruk hebben gehad (bijvoorbeeld in de zorg) of zorgen om het werk (bijvoorbeeld in de evenementensector)
 • zelf corona hebben gehad of een naaste hebben verloren aan het coronavirus

Herken jij de volgende vraagstukken:

 • Hoe voorkom je huiselijk geweld tijdens de corona crisis?
 • Hoe pak je de sociale gevolgen van de coronacrisis aan?
 • Hoe kun je dak- en thuisloosheid terugdringen?
 • Welke invloed heeft de corona crisis op de mentale gezondheid?
 • Hoe help je slachtoffers van geweld in de jeugdzorg?

In dit eBook lees je de 10 meest gelezen blogs over Complexe Problematiek.

Veel leesplezier!

Download het eBook

Meer weten?

Opleiding Aanpak meervoudige problematiek
Complexe, meervoudige problematiek is een omvangrijk thema waar lastig regie op te voeren valt. In deze 5-daagse opleiding leer je:

 • Hoe je complexe casussen effectief aanpakt d.m.v. opgaven gestuurd werken
 • Concrete samenwerking organiseren rondom de aanpak van meervoudige problematiek
 • Hoe je met samenwerkingspartners gezamenlijk toewerkt naar de gewenste oplossing
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen conform het nieuwe wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek
 • Hoe jij jouw rol pakt om de regie te hebben over jouw complexe opgave

Meer informatie >>

Opleiding Wijk- en gebiedsmanager
In deze 5-daagse opleiding leer je de leefbaarheid in jouw gemeente te verbeteren. De opleiding biedt:

 • Alle benodigde kennis over het bevorderen van leefbaarheid en samenhang in wijken
 • Inzicht in de juridische grondslagen van wijkontwikkeling en de financiële aspecten
 • Tips om participatie en zelfredzaamheid te stimuleren
 • Inzicht in de rolverdeling bij een bottom-up benadering
 • Handvatten voor het winnen van het vertrouwen van de lokale gemeenschap

Meer informatie >>

Opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag
Tijdens deze 5-daagse opleiding leer je opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag samen met partners te organiseren. Je leert:

 • Hoe je onveilige situaties en overlast in de openbare ruimte voorkomt
 • Op welke manier je samenwerkt met partners aan de aanpak van personen met verward gedrag
 • Hoe je personen met verward gedrag signaleert
 • Hoe je informatie uitwisselt met partners over personen met verward gedrag

Meer informatie >>

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden
Tijdens deze 7-daagse opleiding ontwikkel je jezelf tot regisseur in jouw gemeente. Je leert:

 • Een lokaal zorgnetwerk opzetten en sturen
 • Partners binden en duurzame coalities smeden
 • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
 • Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis
 • Stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Transities in de wereld van criminaliteit(sbestrijding)

Door Robert Kuipers, Coördinator Veiligheid bij Gemeente Venlo Een jaar of tien geleden begeleidde ik …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *