Een doordeweekse dag van de veiligheidsadviseur

Vincent Meier, adviseur bij D&F Group BV en docent op de opleiding Safety Manager, adviseert organisaties bij het analyseren, reduceren en beheersen van veiligheidsrisico’s vanuit de vakgebieden techniek, organisatie en cultuur

Wat doet een adviseur Veiligheid?

“We adviseren en begeleiden bedrijven omtrent veiligheid. In opdracht van de klant signaleren we knelpunten op het gebied van machines en veiligheidsprocedures. Hiervan maken we een risicoanalyse en leggen vervolgens de bevindingen vast in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak resulteert in een aantal concrete verbetervoorstellen. De wetgeving omtrent veiligheid is vrij abstract, daarom is het onze taak om een plan van aanpak in heldere en praktische taal te formuleren. Verder worden we ook geregeld ingeschakeld als het kwaad al geschied is. In dat geval verrichten we een incidenten of ongevalonderzoek met uiteindelijk doel om herhaling te voorkomen. Zo’n onderzoek begint met het interviewen van betrokkenen om de oorzaak van het ongeval vast te stellen en resulteert in een rapport met aanbevelingen.”

Dat blijft abstract. Noem eens een voorbeeld?

“Een goed voorbeeld is een risicoanalyse die we onlangs uitvoerden bij een kunststofverwerkingsbedrijf. Wat je over het algemeen bij veel organisaties ziet, is dat de machines door de jaren heen steeds veiliger zijn geworden. Ook hebben veel bedrijven de veiligheidsvoorschriften netjes gedocumenteerd, maar dit is bij de medewerkers niet bekend of er wordt niet mee gewerkt. Het is met andere woorden niet een document dat leeft. Ook bij dit kunststofverwerkingsbedrijf was het veiligheidsbewustzijn van de werknemers gering en daar moest verandering in komen. Dat hebben we gedaan door middel van een risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E), een training waarin we een standaard checklist met de werknemers doornemen.”

Hoe werkt dat in de praktijk?

“We brengen bijvoorbeeld in kaart hoe groot de fysieke belasting is van de werknemers en of er binnen de organisatie gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Ook keren we de machines bijna letterlijk binnenstebuiten om alle mogelijke gevaren bloot te leggen. In zo’n proces stuit je op een legio risico’s die we allemaal bespreken, zodat mensen het gevaar leren inschatten. Het zijn vaak gevaren die ook in een reeds bestaande werkinstructie genoemd worden, maar die dan niet beklijven. Met deze training maken wij de instructies praktisch en toegankelijk voor de werkvloer.”

En, is het veiligheidsbewustzijn van deze medewerkers gestegen?

“Ja zeker. Het is leuk om te zien dat iemand die nooit een veiligheidsbril droeg nu de werkvloer opkomt met zo’n bril op zijn neus en vervolgens ook nog zijn collega’s aanspreekt op de gevaren van het niet dragen van zo’n bril. Dat is wat je wilt bereiken.”

Zijn er raakvlakken tussen het werk van een adviseur Veiligheid en een arbeidsdeskundige?

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit heb samengewerkt met een arbeidsdeskundige, maar ik zie hier zeker de meerwaarde van in. Stel dat een organisatie bovengemiddeld veel medewerkers heeft die overspannen thuiskomen te zitten. Dan vraag ik me af hoe het hier is gesteld met de werkdruk, want ook stress valt onder veiligheid. Ik kan me voorstellen dat een arbeidsdeskundige en een adviseur Veiligheid met elkaar om tafel gaan om een helder en volledig beeld te krijgen, zodat we de organisatie en de medewerkers adequater kunnen helpen. Het zijn twee disciplines die in mijn ogen elkaar kunnen completeren.”

Bent u niet bang dat u in elkaars vaarwater terechtkomt?

“Nee hoor, er is zo veel werk te doen. Bovendien als je door samen te werken een meerwaarde kunt bieden, word je ook sneller ingehuurd. We moeten er juist voor waken dat we niet allemaal onze eigen dingen blijven doen en dat iedere beroepsgroep op zijn eigen eilandje blijft zitten. Een open discussie en proberen elkaars standpunten te begrijpen, zal juist bijdragen tot de professionalisering van de beroepsgroepen.”

U bent dus een voorstander van samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen?

“Absoluut. Ik ben voorzitter van de convenantwerkgroep De Menselijke Factor, waarin de beroepsgroepen van arbeids¬hygiënisten (NVvA), veiligheidskundigen (NVVK) en arbeids en organisatiekundigen (BA&O) participeren. De convenant¬werkgroep is begin vorig jaar ontstaan om de samenwerking tussen deze drie beroepsgroepen te stimuleren. We plukken er nu al de vruchten van. We leren elkaar en elkaars expertise steeds beter kennen en dat werkt samenwerking in de hand. Natuurlijk kijken we allemaal op onze eigen specifieke manier naar een probleem, maar dat zorgt juist voor een meerwaarde. Drie weten nu eenmaal meer dan een.”

Meer weten?
Op de opleiding Safety Manager leert u hoe u de veiligheid op de werkvloer verbetert in uw organisatie.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *