Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Eerste concrete stap Meerjarenagenda Slachtofferbeleid is een feit

Eerste concrete stap Meerjarenagenda Slachtofferbeleid is een feit

Vanaf 1 juni starten politie, Openbaar Ministerie (OM) en Slachtofferhulp Nederland met een werkwijze waarbij meer aandacht is voor het beschermen van slachtoffers van een misdrijf. Vanaf het eerste persoonlijke contact met de politie wordt beoordeeld of er sprake is van een kans op herhaling of andere kwetsbaarheid.

Deze werkwijze van beoordelen en beschermen van slachtoffers is de eerste mijlpaal in de Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021 die de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker op 22 februari jongstleden presenteerde. Minister Dekker: “Ik ben trots op dit eerste resultaat van onze slachtofferagenda. De nieuwe werkwijze van politie, OM en Slachtofferhulp Nederland stelt het slachtoffer centraal. En biedt betere bescherming en begeleiding waar nodig. Dit kan veel extra leed voor slachtoffers voorkomen. Eén keer slachtoffer zijn is al erg genoeg.”

Verbeterde werkwijze

De individuele beoordeling van slachtoffers betekent dat de politie bij het opnemen van de aangifte structureel en gestructureerd aandacht heeft voor de situatie van het slachtoffer. Op deze manier brengt ze in kaart of een slachtoffer extra kwetsbaar is. Als het nodig is, kunnen de politie en het Openbaar Ministerie maatregelen treffen om het slachtoffer beter te beschermen tegen herhaald slachtofferschap, secundaire victimisatie (verergering van leed als gevolg van het strafproces), intimidatie en vergelding.

Beschermingsbehoefte van de slachtoffers

Politie informeert OM en, met toestemming van het slachtoffer, ook Slachtofferhulp Nederland over de beoordeling en eventueel genomen beschermingsmaatregelen. Bij het behandelen van een zaak beoordeelt het OM opnieuw of er beschermingsmaatregelen ingezet of gewijzigd moeten worden. En zorgt indien nodig voor de inzet daarvan. Ook Slachtofferhulp Nederland besteedt meer aandacht aan de beschermingsbehoefte van de slachtoffers die zij ondersteunen en geeft wijzigingen door aan politie of OM.

Extra capaciteit

De politie krijgt hier 124 fte extra voor en ook het OM en Slachtofferhulp Nederland krijgen middelen voor extra capaciteit. De drie organisaties starten de werkwijze per 1 juni volgens vast protocol en zullen de werkwijze daarna verder in hun organisaties inbedden en waar nodig versterken.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Kabinet wil dak- en thuislozen sneller aan woning met begeleiding helpen

Het kabinet wil dat er sneller geschikte woonruimten met begeleiding voor dak- en thuislozen beschikbaar …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *