Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers

De Eerste Kamer heeft een wet aanvaard die de rechten van slachtoffers uitbreidt. Al vanaf het moment van aangifte krijgen zij alle informatie over hun rechten. Nieuw is dat slachtoffers een individuele beoordeling krijgen, met als doel na te gaan of zij in aanmerking komen voor bijzondere beschermingsmaatregelen.

Minimumnormen voor slachtoffers

De wet zet de Europese richtlijn ‘minimumnormen voor slachtoffers’ om in Nederlands recht. Doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten straks in alle EU-lidstaten passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan het strafproces kunnen deelnemen.

Meer toegang tot informatie

Slachtoffers van delicten krijgen straks meer informatie over de strafzaak tegen de verdachte, over juridisch advies en over mogelijkheden voor schadevergoeding. Ook ontvangen slachtoffers, ongeacht de aard van het strafbare feit, informatie over de invrijheidstelling van een verdachte of veroordeelde. Verder krijgt de omgang met minderjarige slachtoffers meer aandacht van bijvoorbeeld de politie en het openbaar ministerie. De behoeften van minderjarige slachtoffers worden onderdeel van de opleidingen van de medewerkers van de organisaties die contact hebben met deze slachtoffers.

Betrokken partners in de justitieketen

De uitvoering van de nieuwe regelgeving is voorbereid met de partners in de justitieketen, zoals de politie, het openbaar ministerie en Slachtofferhulp Nederland. Deze organisaties zijn klaar om de nieuwe taken uit te voeren.

Meer weten?

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

Op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling leert u hoe u samen met uw partners komt tot een geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *