EU-ministers slaan handen ineen tegen explosieve stijging verspreiding online kindermisbruik

De afgelopen jaren is de verspreiding van online (beelden van) seksueel kindermisbruik explosief toegenomen. Het wordt daarmee een steeds grotere uitdaging om hier tegenin te gaan. 

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de opleiding Integraal toezichthouder handhaving.

De almaar voortschrijdende digitalisering van de samenleving vereist een intensieve, grensoverschrijdende samenwerking. Recent maakten de EU-ministers tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) dan ook stevige afspraken over de strijd tegen kindermisbruik en online kinderporno.

Problematiek krijgt niet de prioriteit die het verdient

Minister Ferd Grapperhaus: Er is niemand die ontkent dat de verspreiding van online kinderporno een probleem is, maar tegelijk krijgt deze almaar uitdijende, ernstige problematiek niet de prioriteit die het verdient. Gelukkig komt daar binnen de Europese Unie verandering in, en slaan de EU-ministers de handen ineen tegen online kindermisbruik.

Nederlandse meersporen-aanpak

In de gezamenlijke raadsconclusies is benadrukt hoe belangrijk het is niet alleen de strafrechtelijke weg, maar juist ook andere wegen te bewandelen. De Nederlandse meersporen-aanpak krijgt hiermee Europese opvolging. Grapperhaus: We moeten ons niet blind staren op het strafrecht, want ook via preventie en goede samenwerking met bedrijven pakken we online kindermisbruik aan. En een boetesysteem voor providers die kinderporno niet direct verwijderen, levert ook een goede bijdrage.

Publiek-private samenwerking

De JBZ-ministers benadrukken het belang van publiek-private samenwerking en de rol en verantwoordelijkheid van de internetproviders. De samenwerking tussen de huidige Europese organisaties Eurojust, Europol en nationale opsporingsorganisaties moet intensiever en op de meest breed mogelijke manier worden ingezet. Ook roepen de ministers de Europese Commissie en lidstaten op om periodiek de aanpak van kindermisbruik en online kinderporno tegen het licht te houden.

Bedrijven spelen sleutelrol in de aanpak van de verspreiding van kinderporno

Grapperhaus: Internetproviders en social media-platforms spelen een sleutelrol in de aanpak van de verspreiding van kinderporno. Tijdens het internetforum heb ik nog eens benadrukt hoe belangrijk het is dat zij online kinderporno zo snel mogelijk verwijderen. Bedrijven hebben eerder afgesproken dat ze binnen 24 uur na een melding hun servers opschonen van dit afschuwelijke soort beeldmateriaal. Foute en lakse internetbedrijven moeten worden aangepakt; zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk.

Europese aanpak

Enige tijd geleden sprak Grapperhaus tijdens een informeel overleg in Den Haag al met zijn Justitie-collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, België en Luxemburg over de problematiek. Later was Grapperhaus aanwezig bij het vijfde EU Internet Forum, georganiseerd door de Europese Commissie waar ook uitgebreid gesproken is over de aanpak van verspreiding van online kinderporno en de publiek-private samenwerking. Naast enkele andere EU JBZ-ministers, waren ook bedrijven als Microsoft, Facebook, Google en Twitter aanwezig.

Meer weten?

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Vernieuwde Wet Bibob treedt in werking

De wijziging van de Wet Bibob die op 1 augustus 2020 in werking treedt, versterkt …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *