Gedragscode integriteitsregels voor bewindspersonen

Bewindspersonen hebben vanaf vandaag een gedragscode waarin alle regels en uitgangspunten waar zij zich aan moeten houden gebundeld zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe zij omgaan met nevenwerkzaamheden, geschenken en vervolgfuncties. Deze gedragscode en het onderwerp ‘integriteit’ worden vanaf nu elk jaar in de ministerraad besproken, voorafgegaan door een training. Ook komt er een vertrouwenspersoon die bewindspersonen kan adviseren over integriteitskwesties. Dit schrijft minister Hanke Bruins Slot in een brief aan de Tweede Kamer.

De gedragscode voegt alle huidige integriteitsregels voor bewindspersonen samen. Die regels zijn afkomstig uit diverse Kamerbrieven, de Gedragscode Integriteit Rijk en de Code goed openbaar bestuur. Nieuw is de vertrouwenspersoon en de jaarlijkse bespreking in de ministerraad.

Vertrouwenspersoon

Onderdeel van de gedragscode is de aanstelling van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan bewindspersonen adviseren bij integriteitsvragen. In het eerste half jaar van 2023 wordt meer bekend over de aanstelling van de vertrouwenspersoon en diens precieze taken en bevoegdheden.

Terugkerend thema

In de gedragscode is opgenomen dat het kabinet jaarlijks in de ministerraad een gesprek zal houden over integriteit en de gedragscode. Voorafgaand aan deze bespreking zal een training worden gegeven, waarin een bepaald dilemma centraal kan staan. Het doel van deze gesprekken en trainingen is om dilemma’s te delen en van elkaar te leren.

Meer weten?

Steeds meer serieuze stappen worden ondernomen om te handhaven op sociale veiligheid met o.a. deze gedragscode en nieuwe wetgeving. Pak de regie op jouw werkvloer met de opleiding Sociale veiligheid in de organisatie die je helpt om zelf aan de slag te gaan met het handhaven van sociale veiligheid in je eigen organisatie. Na deze opleiding:

  • Stuur je op een sociaal veilige omgeving op jouw werkvloer
  • Bewaak jij de sociale veiligheid in jouw organisatie
  • Neem je jouw organisatie mee in het integriteitsbeleid
  • Veranker jij het integriteitsbeleid in jouw organisatie

5 dagen – start 31 oktober – 9e editie – meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Koning brengt werkbezoek met minister van Justitie en Veiligheid aan Dienst Landelijke Recherche

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 14 maart met minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *