Gedragscode voor vliegen met drones boven natuurgebieden

Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ziet wel wat in een gedragscode voor dronegebruik. Volgens de minister zou zelfregulering laten zien dat de sector en de provincies hun verantwoordelijkheid nemen. ‘De regels voor het veilig gebruik van drones en de regels omtrent de privacy zijn en blijven uiteraard van kracht, naast een gedragscode.’

Gedragscode

Gevraagd naar welke partijen een rol kunnen spelen, geeft Van Nieuwenhuizen het voorbeeld van Flevoland, waar de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) afgesproken hebben een gedragscode op te stellen voor het vliegen met drones boven natuurgebieden. Strikt genomen hebben omgevingsdiensten geen zeggenschap over het gebruik van het luchtruim boven natuurgebieden, maar ze mogen wel handhaven op verstoring van de natuur. In de praktijk is het lastig aan te tonen of een drone voor verstoring zorgt. Nog deze zomer moet er een document zijn met richtlijnen om te vliegen boven de natuurgebieden. Het doel is om de gedragscode uiteindelijk breder uit te rollen dan alleen Flevoland. ‘Het uitrollen van de gedragscode is aan de sector, in gezamenlijkheid met de provincies. Ik zal deze gedragscode onder de aandacht brengen van het Interprovinciaal Overleg.’

Publiekscampagne

Ook geeft de minister aan dat er een publiekscampagne plaatsvindt die dronevliegers wijst op de bestaande regels. Die regels, zoals hoeveel een drone mag wegen, waar gevlogen mag worden en welke straffen er mogelijk zijn bij onrechtmatig gebruik, zijn te vinden op de website van de rijksoverheid.

Regelgeving

Eerder werd er bekend dat er een streep ging door strengere Nederlandse regels voor dronegebruik, zoals een maximale vlieghoogte van 50 meter. De reden was dat het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) bezig was met het maken van Europese richtlijnen voor dronevliegers. Uit het voorlopige ontwerp daarvan bleek dat deze richtlijnen minder streng waren dan Nederland voor ogen had.

Meer weten?

  • Op het congres Drones in het publieke domein hoort u wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van drones en welke kansen en risico’s dit met zich meebrengt.
  • Op de cursus Drones in de openbare ruimte leert u hoe u drones kunt inzetten om de veiligheid te bevorderen en welke contra drone interventies u wanneer kunt gebruiken wanneer drones worden misbruikt.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk onderstreept belang ICT

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019 naar …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *