Geen pers!

Op vrijdag 24 augustus 2017 heeft de politie bij een inval op het industrieterrein Overspoor een inval gedaan bij een drugslaboratorium. Er werden drugs in beslag genomen met een straatwaarde van een half miljoen euro. Ook werden tonnen chemicaliën in beslag genomen en apparatuur, waaronder een tabletteermachine. In het pand werden tevens enkele luxe wagens aangetroffen. Ook deze zijn inbeslaggenomen.

Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit.

Gezamenlijke aanpak van ondermijning

De actie kwam tot stand dankzij een aantal tips vanuit actieve burgers en vanuit de ondernemersvereniging. De inval werd voorbereid in nauwe samenwerking tussen politie, openbaar ministerie, gemeente, FIOD en belastingdienst. Alle partners zijn tevreden. De actie is een mooie mijlpaal in de aanpak van ondermijning en in het streven om grip te krijgen op het industrieterrein Overspoor. Stap voor stap krijgt de bovenwereld weer de overhand.

Publiciteit?

In de nasleep ontstaat ruzie over de publiekscommunicatie. Het openbaar ministerie wil een persbericht uitsturen en laten zien dat ze effectief is in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo betrek je de maatschappij en beloon je de tipgevers die zien dat er wat gebeurt. De burgemeester is mordicus tegen. Hij heeft veel geïnvesteerd in positieve communicatie rondom het industrieterrein Overspoor en hij wil niet dat het nu opnieuw in de media in verband wordt gebracht met criminaliteit. Zo krijg je het industrieterrein nooit uit de negatieve spiraal.

Waarden conflict

De partijen hebben samengewerkt als één team aan één taak. Beide hechten ze aan rijke verantwoording: laten zien wat je doet en zo bouwen aan vertrouwen. Bij het persbericht blijkt dat er botsende waarden in het geding zijn. Voor de justitieketen zijn gerechtigheid en effectiviteit leidend bij de keuze om een persbericht naar buiten te brengen. Bij de burgemeester is het gevoel van veiligheid een belangrijke waarde die maakt dat hij tegen het persbericht is. Ze worden het niet eens. En de volgende dag ontdekt de burgemeester tot zijn verbijstering dat er groot is uitgepakt in de pers…

Partners en burgers betrekken elkaar

Ondermijning is alleen oplosbaar als tal van organisaties samen met het publiek alert zijn. En signalen delen en verrijken. Met een netwerk van partijen ontstaat een sluitende aanpak. Daarom zorgt de overheid voor publiekscampagnes. Partners uit de justitieketen gaan actief in gesprek met gemeenteraden om hen bewust te maken van de problematiek. Deze communicatie vormt een levensader van de samenwerking. En het is een eerste stap in de verantwoording: vooraf inzichtelijk maken wat je wilt en wat je doet.

Rijker verantwoorden

Hoe kan je je verantwoorden in de netwerksamenleving? Welke verantwoording is effectief? Hoe doe je recht aan het vakmanschap van de betrokken professionals? En aan de belangen van alle partijen? Hoe bouw je vertrouwen en betrek je mensen bij de gezamenlijke aanpak? Deze vragen staat centraal in de aanpak van rijker verantwoorden. Samen zorgen voor adequate verantwoording. Horizontaal en verticaal. Vooraf, tijdens en achteraf. Naar alle stakeholders. En met een doelbewust gebruik van verschillende media. Dat is rijker verantwoorden.

Wat gebeurde er met de persofficier?

Wilt u weten wat er gebeurde met de persofficier? Kom naar onze sessie op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit. Meer weten van rijker verantwoorden? Kijk op www.rijkerverantwoorden.nl.

Meer weten?

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *