Geldservice Nederland: proactief beveiligen op hoog niveau

Geld tellen en op echtheid controleren, bestellingen klaarmaken voor de banken en haar klanten en het regelen van transport tussen de GSN Cash Centers, cashpoints van de banken en De Nederlandsche Bank. Alles draait om een veilige verwerking van geld binnen de panden van Geldservice Nederland (GSN). Beveiliging heeft daarom de hoogste prioriteit.

‘Bij GSN is security op hoog niveau noodzakelijk’, zegt Esther Huijser, Hoofd Risk, Security en Compliance bij GSN en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit. In het bedrijf dat in 2011 door de ING, ABN AMRO en Rabobank werd opgericht, gelden strenge regels en (toegangs)procedures. Zo worden alle goederen die naar binnen worden gebracht gecontroleerd en alle bezoekers aangemeld. ‘De security awareness bij GSN is hoog. Onze medewerkers weten dat ze niet op een standaard kantoor werken.’

Vanuit onderzoek is vastgesteld dat de ‘mens’ de succesbepalende factor is om incidenten te voorkomen. Mensen die binnen zijn of haar directe werkomgeving alert zijn op zwakke afwijkende signalen en hierop durven te acteren. Beveiligen is een mindset en meer dan een uniform of technische maatregel. Toch is alleen op de hoede zijn niet voldoende. Na de gewelddadige overvallen op onder andere gelddepots in Amsterdam en Rotterdam een paar jaar geleden voelde GSN zich gedwongen het securitybeleid aan te passen. Esther Huijser: ‘Het gebruik van zware wapens, explosieven en de professionele aanpak van de overvallen waren nieuw in Nederland. Duidelijk werd dat we in deze branche niet met het stereotiepe overvaller te maken hadden, maar met zwaar georganiseerde misdaad.’

‘Vanuit deze dreiging is een nieuwe beveiligingsbehoefte ontstaan’, zegt Esther Huijser. ‘We zochten een security partner die het risicoprofiel van GSN begrijpt en in staat is, in volledig partnership, invulling te geven aan een proactieve beveiligingsstrategie. Een partner die begrijpt dat de continuïteit van onze dienstverlening cruciaal is. Net als het bieden van een veilige werkplek voor de 350 vaste – en flexibele medewerkers ’

‘Iedere dag is een trainingsdag’

Proactief beveiligen is de beveiligingsstrategie waarvoor GSN heeft gekozen om (nieuwe) dreigingen zoals ondermijning, cybercrime, identiteitsfraude en bedrijfsspionage het hoofd te bieden. Deze strategie is gericht op het signaleren van afwijkend gedrag, proactief reageren en preventief handelen vanuit het 3 poorten model. ‘Door proactief te beveiligen (Permanent monitoren, analyseren en reageren op normafwijkingen van en door mens en techniek) kunnen we incidenten in vroeg stadium herkennen en mogelijk voorkomen’, zegt Esther Huijser.

‘Veiligheidsorganisaties zijn vaak reactief ingesteld en proberen met een mix van organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen incidenten te beheersen. Dat is niet voldoende. Goed voorbereide criminelen verstoren het primaire proces en zijn veiligheidsorganisaties vaak te slim af. Met desastreuze gevolgen.’ In de nieuwe beveiligingsstrategie werken GSN en Securitas nauw samen. GSN heeft organisatorische, bouwkundige en technische investeringen gedaan, terwijl Securitas het werven, selecteren en het opleiden van gespecialiseerde beveiligers voor haar rekening nam.

De beveiligers zijn onder andere opgeleid in predictive profiling en zijn gecertificeerd tot Registered High Risk security Officer(RHSO). Dit stelt ze in staat om door middel van gedragsprofilering afwijkend gedrag vroegtijdig te herkennen. Beveiligers wordt geleerd niet op vooroordelen af te gaan, maar ongewoon gedrag in een specifieke context te herkennen en alert te zijn op zwakke signalen. Waarom is een persoon met een ‘doorsnee uiterlijk’ bijvoorbeeld al lange tijd aanwezig op een bepaalde locatie, van tijd tot tijd bellend? En zelfs als er niet meteen verdacht gedrag wordt geconstateerd kunnen beveiligers die zijn opgeleid in predictive profiling door middel van het stellen van de juiste vragen achter de intenties van kwaadwillenden komen. We vinden het dus ook belangrijk dat de beveiligers op hun gevoel afgaan. Dat ze hun hoofd en intuïtie durven te volgen in plaats van het klakkeloos volgen van het instructieboek.

Om ervoor te zorgen dat het team adequaat reageert op incidenten is er een programma ingericht voor permanente educatie en Red Teaming. Dit is een kwaliteitsinstrument waarbij met behulp van het daadwerkelijk uitvoeren van scenario’s, realistische beveiligingstesten worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de alertheid van de beveiligers verhoogd, de bekendheid met de procedures verbeterd en raken beveiligers vertrouwd met het gebruik van ondersteunende (communicatie)middelen. Bij deze acties zijn ook andere (private en publieke) securitypartners van GSN betrokken waaronder de Nationale Politie. Het up-to-date houden van vaardigheden is een kernactiviteit waarbij iedere dag een trainingsdag is (train as you fight). Individuele ontwikkelingen worden permanent gemonitord en bijgestuurd waar nodig.

Mensen voelen zich veilig

De samenwerking tussen GSN en Securitas heeft vruchten afgeworpen. Door proactief te beveiligen kan snel en effectief worden ingegrepen. Een ander belangrijk en succesvol aspect is dat de continuïteit van de beveiliging van GSN is gewaarborgd. Zo is er een continuïteitsplan opgesteld waarin alle sleutelrollen dubbel zijn ingevuld en beveiligers inwisselbaar zijn op locaties. Ook vindt er structureel overleg plaats met andere (security)partners in de keten. De samenwerking heeft zeker bijgedragen aan de veiligheid van GSN en de en afstemming met andere securitypartners. Door kennis en ervaring te bundelen, zijn we beter in staat dreigingen te onderkennen, risico analyses te maken en maatregelen te treffen. En natuurlijk is een veilige werkplek belangrijk.

Meer weten?

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit hoort u hoe u ondermijning veroorzaakt door criminele netwerken in uw gemeente voorkomt.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leert u hoe u voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente.

Op de opleiding bibob coördinator leert u hoe u de wet Bibob toepast in uw gemeente.

 

Esther Huijser, hoofd Risk, Security en Compliance bij Geldservice Nederland, zorgt ervoor dat het chartale geld voor een aantal banken in Nederland wordt geteld en gedistribueerd

Mark van den Wijngaard, account manager hoog risico bij Securitas, toonaangevend beveiligingsbedrijf dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en bedient met integrale veiligheidsoplossingen, ontwikkelde in samenwerking met Geldservice Nederland een proactieve beveiligingsstrategie naar aanleiding van gewelddadige overvallen op gelddepots

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *