Gestapelde problematiek

Het aantal personen met verward gedrag is mogelijk de prijs die we betalen voor het verlangen naar de participatiemaatschappij dat in de plaats moest komen van de zo verguisde verzorgingsstaat. Veel vraagstukken, zoals hoe aard ik hier als vluchteling, waarom houden Hollanders niet van mij, hoe moet ik mijn kind opvoeden die met het ROC wil stoppen, hoe kan ik zonder geld naar het huwelijk van mijn broer (schulden problematiek) en wat moet ik doen met mijn kind dat op school, thuis en op straat agressief is, zijn belegd bij de actoren van de participatiemaatschappij, het individu, de buren en familie.

Dr. Carl H.D. Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants, voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma en sprekers op het congres Personen met verward gedrag.

Niet helpen maar coachen

Hulpverleners worden ingeschakeld als coach en worden geacht de persoon met een vraag/ probleem te coachen, niet te helpen. Verwarring is veelal het directe resultaat daarvan. Ook omdat de bureaucratie bij alle overheidsinstellingen fors en de burger daar nauwelijks een antwoord op heeft. Het niet betalen van de zorgverzekering leidt bijvoorbeeld op termijn tot forse schulden, ook door de opslagen van incassobureaus van 50% of meer. Denk eens hoeveel geld dat is als dat geïndexeerd en gestapeld wordt. Het eind resultaat is verwarring door het beslag dat op inkomsten wordt gelegd met als gevolg dat er bezuinigd moet worden op de maaltijden van kinderen.

Maatschappij zelf (deels) verantwoordelijk

Mijn stelling is dat de maatschappij, in het bijzonder de overheid zelf in belangrijke mate verantwoordelijk is voor het aantal en type personen met verward gedrag. De participatiemaatschappij zou meer moeten worden afgebogen naar de verzorgingsstaat, zodat er een gezond midden wordt gehouden tussen beiden. In mijn sessie op het congres Personen met verward gedrag besteed ik aandacht aan de crisissen die ontstaan door personen met verward gedrag. Crisissen ontstaan door het niet tijdig oplossen van de vraag van de klant, de vele loketten van de overheid waar de klant mee te maken heeft en veranderde visie op hulpverlenen.

Meer weten?

Op het congres Personen met verward gedrag hoort u hoe u de opvang en hulpverlening voor verwarde personen organiseert in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met …

èèn Reactie

  1. Klopt de titel van het congres wel, verwarde personen? Zijn verwarde personen vooral die personen die zichtbaar op straat bivakkeren? Waar de politie zich zorgen over maakt. Een andere term die ook wel als synoniem wordt gehanteerd voor verwarde mensen, is acute zorgnood. Dat zijn al die mensen in de somatische en psychische zorg voor wie niet of nauwelijks wordt gezorgd. Dat zijn al die oudere immigranten die nauwelijks cultureel sensitieve en bewuste zorg krijgen waardoor zij ernstig vereenzamen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *