Handboek integriteit beschikbaar voor gemeenten, provincies en waterschappen

Ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers werken voor onze samenleving in het algemeen belang. Integriteit is daarbij een onmisbaar fundament. Om integer te kunnen handelen, is naast het eigen moreel kompas ook kennis nodig over het (juridische) kader dat geldt voor het decentraal bestuur. Om politieke ambtsdragers van de decentrale overheden en politieke partijen hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de bestaande wetgeving, regels en andere beschikbare informatie gebundeld in het Handboek integriteit. Het eerste exemplaar heeft de minister van BZK Hanke Bruins Slot overhandigd aan de burgemeester van Culemborg, Gerdo van Grootheest. Hij was voorzitter van de begeleidingscommissie onder wiens verantwoordelijkheid het Handboek tot stand is gekomen.

Minister Hanke Bruins Slot: ‘Een integer bestuur is iets waar we met z’n allen elke dag hard aan werken. Integriteit is een houding en een kwaliteit die je kunt blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door vaker in gesprek te gaan over het onderwerp. Dit handboek biedt daarbij een overzicht met verschillende ondersteunende instrumenten, die dit gesprek over integriteit in de praktijk kunnen stimuleren’.

Meer overzicht

De wens voor meer overzicht in bestaande regels, instrumenten en informatie  kwam mede vanuit de praktijk. Door alle informatie samen te brengen, maakt dit handboek de regels en procedures over integriteit inzichtelijk en gemakkelijk vindbaar. Zo is nu op één plek informatie te vinden over de periode voorafgaand aan de benoeming van politieke ambtsdragers: de werving- en selectiefase waarin de screening plaatsvindt. Ook komen belangrijke integriteitsonderwerpen aan de orde waarvoor blijvend aandacht moet zijn: zoals belangenverstrengeling, verboden handelingen, nevenfuncties en aanbesteden. Verder is er een deel dat gaat over (de omgang met) integriteitsschendingen en de verschillende fasen en aspecten van integriteitsonderzoeken. In het handboek zijn ook modelgedragscodes en andere meer praktische hulpmiddelen opgenomen. Bijvoorbeeld zogenoemde dilemmakaarten waarmee bestuurders en ambtenaren het gesprek over integriteit kunnen aangaan.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: “Een overheid waar je vertrouwen in hebt, bestaat uit politieke ambtsdragers waar je vertrouwen in hebt en die dus integer zijn. Goed dat het rijk nu voor de andere overheden alle praktische stappen die je kunt zetten handzaam op een rij heeft gezet. En ook waardevol dat de verschillende belangenverenigingen van de decentrale overheden in de klankbordgroep betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het handboek.”

Actueel houden

Deze eerste versie van het handboek is tot stand gekomen in samenwerking met een begeleidingscommissie onder leiding van burgemeester Gerdo van Grootheest, vertegenwoordigers van beroeps- en belangenverenigingen van het decentraal bestuur en deskundigen uit de beroepspraktijk. Het handboek blijft actueel door geregeld aanpassingen door te voeren op basis van (beleids)ontwikkelingen en door nieuwe informatie op te nemen. Dat gebeurt altijd in samenwerking met betrokkenen uit de praktijk. Zo wordt het handboek van tijd tot tijd aangevuld met goede voorbeelden, tips en valkuilen uit de praktijk en blijft het onderwerp actueel.

Handboek Integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden

Dit handboek bundelt alle beschikbare informatie over de integriteit van politieke ambtsdragers binnen de decentrale overheden. Het doel is om de decentrale overheden te ondersteunen bij het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aandacht voor het onderwerp en het integriteitsbewustzijn bij politieke ambtsdragers te vergroten. Het handboek is primair gericht op volksvertegenwoordigers en bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast biedt het handboek praktische handvatten voor (besturen van) politieke partijen. Het handboek is specifiek toegespitst op de decentrale overheden uit het Europese deel van Nederland. Veel onderdelen zijn echter ook toepasbaar voor de decentrale overheden uit het Caribische deel van Nederland.

Bekijk Handboek Integriteit

Waarborg integer handelen binnen jouw organisatie

Het omkopen van ambtenaren is een verdienmodel geworden, waarschuwt de Rijksrecherche
Criminele netwerken zoeken steeds actiever naar corrupte ambtenaren, ziet Arthur van Baaren – Algemeen directeur Rijksrecherche. Dit vindt hij zo zorgelijk, dat hij het liefst in alle openheid de problemen bespreekt. „De opkomst van de zelfstandige tussenpersoon die criminelen faciliteert heeft mij verrast.” | Bron: nrc.nl – 8 mei 2023

Pak de regie op jouw werkvloer met de opleiding Sociale veiligheid in de organisatie die je helpt om zelf aan de slag te gaan met het integriteitsbeleid en het handhaven van sociale veiligheid in je eigen organisatie. Na afloop:

  • Stel je een actueel integriteitsbeleid op
  • Vergroot je de bewustwording van medewerkers en afdeling ten aanzien van sociale veiligheid
  • Herken je de frauderisico’s en zet je een effectief integriteitsonderzoek op
  • Adviseer je leidinggevende bij het omgaan met (vermeende) integriteitsschendingen

5 dagen – start 31 oktober – 9e editie – meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Gemeente Utrecht speelt grote rol bij de aanpak van criminaliteit in de stad en de regio

Op 18 september opent burgemeester Sharon Dijksma als official host de 9e editie van het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *