Heroriëntatie op de sanctie-uitvoering

De uitvoering van strafrechtelijke sancties gaat op de schop. Aan de hand van de in 2017 te verschijnen strategische verkenning Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering gaat het ministerie van Veiligheid en Justitie werken aan een meer gedifferentieerde aanpak. Genoegdoening voor het slachtoffer en resocialisatie gaan daarbij hand in hand.

Veranderingen en maatschappelijke ontwikkelingen

Dat schrijven minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhof in de toelichting op de VenJ-Begroting 2017. Heroriëntatie op de sanctie-uitvoering is volgens de bewindslieden nodig, als gevolg van veranderingen in aard en grootte van de groep gestraften en maatschappelijke ontwikkelingen.

Instroom in de justitiële inrichtingen

Weliswaar neemt de instroom in de justitiële inrichtingen de laatste jaren af, maar met een relatief groter deel van de gedetineerden is iets “mis”. Zo heeft circa één derde van hen een licht verstandelijke beperking; bij de helft speelt verslaving een rol en ongeveer even vaak is er sprake van een psychiatrische stoornis. Verder kampt ruim 70 procent met schulden en een nog groter deel (circa 80 procent) is afhankelijk van een uitkering.

Persoonsgerichte aanpak

Een groot deel van de gedetineerden zit echter maar een relatief korte celstraf uit. De tijd om in detentie een duurzame gedragsverandering tot stand te brengen is dus beperkt. Toch hebben verwarde personen, licht verstandelijk beperkten en psychiatrische patiënten een eigen en persoonsgerichte aanpak nodig. Dat vraagt om nieuwe interventies, flexibiliteit en nauwe samenwerking met voorzieningen buiten de inrichting. Zo wordt een goede terugkeer van de gestrafte in de samenleving een gezamenlijke opgave voor justitiepartners, de gemeente en lokale zorgverleners. De ideeën voor deze sanctie-uitvoering “nieuwe stijl” worden momenteel uitgewerkt in de nota Koers en kansen, die naar verwachting volgend voorjaar zal verschijnen.

Betere aansluiting tussen zorg- en veiligheidsketen

Met het oog hierop werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie aan een betere aansluiting tussen de veiligheidsketen en partners in de zorg en het sociale domein. Een belangrijke voorwaarde om te komen tot een integrale en sluitende, persoonsgerichte aanpak is dat partners snel en correct informatie kunnen uitwisselen. Dat stelt de netwerkpartners in staat om op het juiste moment de meest geschikte interventie in te zetten en de continuïteit van de geboden zorg goed te waarborgen.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Minister Dekker breidt aanpak voortvluchtige veroordeelden uit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, Openbaar Ministerie (OM), CJIB en Justid hebben de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *