Herstelrecht als oplossing voor maatschappelijke onrust en overlast

Het herstelrecht is een rechtsvorm die niet focust op de dader, maar juist op schadeherstel. Gert Jan Slump, criminoloog en innovator strafrecht en herstelrecht bij Restorative Justice Nederland, stelt dat het een manier is om de gevolgen van maatschappelijke onrust collectief op te pakken. De oplossing van maatschappelijke onrust ligt namelijk voornamelijk bij de gemeenschap zelf, zegt Gert Jan. Hoe helpt het herstelrecht om tot rechtvaardige oplossingen te komen?

Oplossingen uit de gemeenschap op basis van het herstelrecht

Slachtofferloze incidenten bestaan niet: er liggen altijd mensen wakker van een incident of gebeurtenis. Het is daarom nodig om te focussen op schade, behoeften en wederkerige verplichtingen die ontstaan bij maatschappelijke onrust”, aldus Gert Jan. De gemeenschap waarin onrust ontstaat weet als geen ander wat de gevolgen ervan zijn. Dat is dan ook de aangewezen partij om oplossingen aan te dragen die het mogelijk maken om duurzaam samen te leven in een veerkrachtige gemeenschap.

Collectief de gevolgen van onrust herstellen

De collectieve versie van het herstelrecht kan plaatsvinden binnen de publieke kaders, zoals strafrecht of bestuursrecht, maar ook daarbuiten. De klassieke top-downaanpak van strafrecht biedt kaders voor het herstelrecht. De gemeenschap werkt samen met professionals om tot oplossingen te komen. Het kan echter ook zonder deze kaders. Het herstelrecht kent herstelconferenties en –cirkels om collectief de gevolgen van maatschappelijke onrust te herstellen, zonder inmenging van het strafrecht. De hele gemeenschap denkt en doet daarin mee om tot duurzame en rechtvaardige oplossingen te komen.

Toenemende interesse in herstelrecht

De interesse in herstelrechtelijke en meer systematische toepassingen van collectieve spanningen en conflicten neemt toe. Je ziet dan ook steeds meer initiatieven omtrent het herstelrecht, zeker als het gaat om overlast en maatschappelijke onrust in de regio. Wie kan de gevolgen van geweld en overlast immers beter inschatten dan de bewoners van de regio?

Leer meer tijdens de masterclass

Wil jij meer weten over het herstelrecht, bijvoorbeeld hoe je de verbinding legt tussen bewoners en andere betrokkenen in de regio? Of wil jij juist weten hoe je onrust vroegtijdig kunt signaleren om het vervolgens proactief aan te pakken? Meld je dan aan voor de masterclass Omgaan met overlast en maatschappelijke onrust van SBO! Gert Jan vertelt hier meer over het herstelrecht en hoe dit werkt in een democratische samenleving. Wil jij samen met andere mensen gericht aan de slag met problematiek in jouw gemeente of regio? Kies dan voor een Incompany-training!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *