Het belang van digitale weerbaarheid

Vergroten weerbaarheid is het belangrijkste instrument om risico’s te verminderen. Dat stelt het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019 in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het CSBN geeft inzicht in dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gepubliceerd en komt tot stand in samenwerking met publieke en private partners.

Vrijwel alle vitale processen en diensten zijn volledig afhankelijk van ict. Door het bijna volledig verdwijnen van analoge alternatieven en de afwezigheid van terugvalopties is de afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen zo groot geworden dat aantasting hiervan kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende schade. Vitale processen zijn in hoge mate afhankelijk van elektriciteitsvoorziening en datacommunicatie. Uitval en verstoring hiervan hebben zeer snel, binnen enkele uren, impact op een aantal vitale processen. Vanwege de omvang van de dreiging en het achterblijven van de weerbaarheid, ontstaan risico’s voor de nationale veiligheid.

Het CSBN ziet de volgende ontwikkelingen:

  • Permanente digitale dreiging door landen als China Iran en Rusland die offensieve cyberprogramma’s gericht tegen Nederland hebben en door criminele activiteiten op het gebied van cybercrime.
  • Afhankelijkheid van beperkt aantal aanbieders en landen die hardware, software, digitale diensten en platforms aan ons leveren.
  • Geavanceerde aanvalscapaciteiten zijn laagdrempelig toegankelijk doordat het uitvoeren van een digitale aanval weinig riskant is voor de aanvaller.
  • Weerbaarheid is niet overal op orde doordat er niet altijd maatregelen genomen worden op het gebied van cybersecurity omdat de kosten en baten ongelijk verdeeld zijn.
  • Doorgroeiende dreiging doordat storingen en uitval een grotere impact zullen hebben op het maatschappelijk leven door de volledige afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

Meer weten?

Tijdens de opleiding Information Security Officer leer je het informatiebeveiligingsbeheer op een juiste en efficiënte wijze in te richten om cybersecuritydreigingen, verspreiding van fake nieuws en verlies van competitiviteit tegenover o.a. de VS, India en China te minimaliseren.

In de opleiding Business Continuity & Resilience management leer je hoe je jouw organisatie weerbaar maakt bij een steeds veranderend dreigingsbeeld. Je leert de parels van jouw organisatie in kaart brengen en een continuïteitsbeleid hierop inrichten.

 

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme 2024 verstuurd

De rapportage integrale aanpak terrorisme is naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin staat de beleidsmatige …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *