Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Het westen onder vuur – de haat verklaard

Het westen onder vuur – de haat verklaard

De afgelopen vier jaar is het terrorisme fors toegenomen in frequentie en intensiteit. Dagelijks worden grote delen van de wereld opgeschrikt door terroristische aanslagen die in het Westen en vooral daarbuiten veel slachtoffers eisen. Dit angstwekkende verschijnsel vraagt om duiding en antwoorden.

Peter Knoope, Senior visiting fellow bij het Clingendael Institute, voormalig directeur van het Internationaal Centrum voor Contra-Terrorisme en hoofd beleid en strategie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme en auteur van het boek Het westen onder vuur – de haat verklaard.

Voedingsbodem en aantrekkingskracht van terrorisme

Welke politieke, culturele en historische verklaringen zijn er? Is hier sprake van verschillende conflicten of zijn er gemeenschappelijke kenmerken en sluiten extremistische organisaties de rangen? Wat is de voedingsbodem van terrorisme en hoe verklaren we de aantrekkingskracht ervan? Daarbij gaat het niet alleen om de aantrekkingskracht op de uitvoerders van aanslagen, maar ook op de supporters en sympathisanten die de woede van de daders kunnen delen.

Mondiaal patroon

Onderzoek in verschillende delen van de wereld – Noord- en Sub-Sahara-Afrika, het Midden-Oosten, Centraal-Azië, het Verre Oosten en de buitenwijken van de grote West-Europese en Amerikaanse steden – naar de motivatie van jongeren om zich aan te sluiten bij extremistische bewegingen, toont aan dat er sprake is van een mondiaal patroon. Dat geldt ook voor de wervingsmethoden van verschillende extremistische organisaties. Het boek “Het westen onder vuur – de haat verklaard” legt elementen van dit patroon bloot en zal leiden tot een beter begrip van de ontwikkelingen.

Meer weten?
Op het congres Radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door (religieuze) radicaliserende groeperingen voorkomt.

In het boek Het westen onder vuur – de haat verklaard leest u wat de aantrekkingskracht en voedingsbodem is van terrorisme.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u dwingende groepsculturen herkent en opvang en hulpverlening biedt aan uittreders van dwingende groepen.

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Eerste ministeriële conferentie tegen Belgisch-Nederlandse grensoverschrijdende criminaliteit

Vice-eersteminister en Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *