Hoe gaat een wijk-GGD’er te werk bij onbegrepen gedrag?

De wijk-GGD’er is de verbindende schakel tussen veiligheid en zorg. Het is een relatief nieuwe functie in gemeentes waar personen met onbegrepen gedrag overlast veroorzaken. De wijk-GGD’er gaat naar mensen met onbegrepen of verward gedrag toe om de benodigde hulp te regelen. Hij of zij voorkomt hiermee dat het gedrag verergert. Hoe tevreden zijn gemeentes over deze nieuwe werkwijze?

Wat is een wijk-GGD’er?

Personen met verward of onbegrepen gedrag én alle betrokkenen zijn erbij gebaat als er iemand op tijd bij is. Politie-inzet en verdere traumatisering wordt hiermee namelijk voorkomen. De wijk-GGD’er gaat zo snel mogelijk na een melding naar de persoon met onbegrepen gedrag toe. Hij of zij gaat vervolgens met (zorg)ketenpartners in gesprek om de benodigde aanpak en zorg te bepalen. Onbegrepen gedrag wordt hierdoor in de kiem gesmoord, waardoor overlast in de gemeente terugloopt.

Werkwijze van wijk-GGD’ers

De wijk-GGD’er gaat in eerste instantie laagdrempelig te werk. Hij of zij stelt vooral vragen op bezoek bij iemand met onbegrepen gedrag, zoals:

  • Wat speelt er in je leven?
  • Heb je iets nodig?
  • Kunnen wij daarin iets betekenen?

Het voornaamste doel is contact maken met de mensen. Niet iedereen heeft hier altijd behoefte aan, het is dan ook belangrijk om je woorden zorgvuldig te kiezen. Als het lukt om het gesprek aan te gaan, koppelt de wijk-GGD’er de persoon aan de juiste hulpverlener. Hierbij is het doel altijd om een goede, duurzame oplossing te vinden.

De gemeentes Woensdrecht en Sliedrecht

Steeds meer gemeentes stellen een wijk-GGD’er aan, zo ook Woensdrecht en Sliedrecht. Beiden melden positieve eerste ervaringen. Gemeente Woensdrecht rapporteerde 63 gevallen van onbegrepen gedrag in 2022, vaak met psychosociale of psychiatrische problemen als oorzaak van de overlast. De situatie is in 43 gevallen gestabiliseerd door de juiste hulp in te schakelen. Gemeente Sliedrecht rapporteerde 53 succesvolle trajecten in 2021.

Word wijk-GGD’er in jouw gemeente

Landelijk zijn er maandelijks bijna 12.000 meldingen van overlast door personen met onbegrepen gedrag. De wijk-GGD’er kan de acute zorg bieden die deze mensen nodig hebben. Wil jij leren hoe onveilige situaties voorkomt door samen te werken en te communiceren met (zorg)partners? Meld je dan aan voor de opleiding Personen met onbegrepen gedrag van SBO! Deze opleiding is ook als bedrijfsopleiding mogelijk, om het kennisniveau in de hele gemeente te verbeteren.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *