Hoe vergroot jij de leefbaarheid en veiligheid in jouw omgeving?

De aanpak van gebieden die kampen met leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek is een hele uitdaging. Werk jij in zo’n dynamische omgeving? Je herkent dan dat er vaak geen eenvoudige oplossing voorhanden is. John Bardoel, senior-adviseur en partner bij Ginder, is al ruim 22 jaar actief met het gebiedsgericht versterken van verschillende soorten gebieden. Hij vertelt je tijdens de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid meer over de bijdragen die jij kunt leveren om een stap richting de effectieve aanpak van criminaliteit te zetten.

De uitdagingen die leefbaarheid en veiligheid interessant maken

Dynamische gebieden, zoals een centrum, het buitengebied, een werklocatie, een vakantiepark of de hotelsector, hebben te soms te maken met marktfalen. Dit heeft ongewenste effecten, zoals ondermijnende criminaliteit, als gevolg. Het zijn uitdagende gebieden om als veiligheidsspecialist actief in te zijn, om partijen te begeleiden en om de omgeving economisch sterker te maken. Jij levert als specialist een bijdrage om een leef- en werkomgeving te realiseren waar het fijn is om te winkelen, recreëren, werken en leven.

Hoe lever jij een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van jouw omgeving?

Verschillende gebieden staan voor de taaie opgave om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Hier bestaat geen eenvoudige oplossing voor. John Bardoel reikt tijdens de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid concrete handelingsmogelijkheden aan waarmee jij het verschil maakt in de praktijk. Je leert:

  • Ondermijning in een kwetsbaar gebied herkennen.
  • Een multidisciplinaire aanpak opstellen samen met ketenpartners.
  • Voorkomen dat ‘goede’ bedrijven en bewoners uit een gebied vertrekken.
  • Analyses omzetten in concrete acties.
  • Fysieke en sociale problemen voorkomen in samenwerking met ondernemers en bewoners.

Deze kennis stelt jou in staat om jouw woon- en werkomgeving echt in beweging te brengen en zo een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van gebieden op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Welke aanpak is geschikt voor welke gebieden?

Of het nu gaat om een centrum, vakantiepark, buitengebied of bedrijventerrein, in al deze gebieden zien we dat ondermijnende criminaliteit een uitdaging vormt. Ieder type gebied vraagt om zijn eigen aanpak, waarbij er vaak wel overeenkomstige succes- en faalfactoren zijn. De opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid geeft een breed beeld van de opgaven, handelingsmogelijkheden en instrumenten om resultaatgericht te werken aan leefbare en veilige gebieden. Je leert de instrumenten kennen door een combinatie van theorie en praktijkervaringen. De docenten kiezen een mix van werkvormen zodat jij met andere deelnemers aan de slag gaat met elkaars praktijk. Deze opzet is interactief en informeel, zodat jij de aanpak in diverse gebieden leert kennen.

Leer de verschillende mogelijkheden kennen

De verschillende gebieden en instrumenten die jullie bespreken, maken de opleiding uniek. Docenten en deelnemers behandelen de verschillende mogelijkheden; van repressief en preventief tot het stimuleren van de gewenste ontwikkeling. Hierbij komen verschillende domeinen, zoals fysiek, sociaal en juridisch, aan bod.

Vergroot de veiligheid in jouw omgeving

Het complexe samenspel van (f)actoren maakt een gebied wel of niet veilig en leefbaar. Je moet deze complexiteit onderkennen en herkennen om zicht te krijgen op de verschillende acties, maatregelen, instrumenten en partijen die je kunt inzetten. Jij bent hierdoor in staat om de neerwaartse spiraal van verminderde veiligheid en leefbaarheid te doorbreken. Wil jij weten hoe je dit doet? Schrijf je dan in voor de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid! Wil jij meerdere mensen in jouw organisatie in staat stellen om een multidisciplinaire aanpak op te stellen? Kies dan voor een Incompany-traject bij SBO!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe realiseer jij een succesvol QHSE-beleid?

Een goed QHSE-beleid zorgt ervoor dat jij jouw bedrijfsdoelstellingen bereikt, aldus Herbert Eppinga, Senior Consultant …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.