Hoe wapent u zich effectief tegen ondermijning?

Aan het woord is René Reijenga, directeur van Screenen.com en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit. Hij legt uit hoe organisaties zich effectief kunnen wapenen tegen ondermijning door niet-integere werknemers of criminele organisaties.

Lekken van gevoelige informatie

U hoeft er de krant maar op na te slaan: de praktijk laat regelmatig zien dat het de moeite loont om vooraf onderzoek te doen naar toekomstige werknemers. Een screening kan bijvoorbeeld informatie verschaffen of uw toekomstige werknemer al dan niet deel uitmaakt van een criminele organisatie. In het nieuws gaat het vaak om werknemers die gevoelige bedrijfsinformatie lekken en zo grote schade toebrengen aan een bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld door het lekken van informatie die niet openbaar mag komen, gevoelige bedrijfsinformatie of zelfs informatie die de stempel ‘geheim’ draagt. Andere partijen kunnen met de gelekte, gevoelige informatie hun voordeel doen. Vaak had dit heel simpel voorkomen kunnen worden, met een gedegen screening van de werknemer.

Mol in de organisatie

Het ondermijnen van organisaties gebeurt regelmatig door personen die als mol een organisatie worden binnen gebracht met als doel informatie te vergaren of een datalek te veroorzaken. Ook kan er sprake zijn van bedrijfsspionage die door de georganiseerde criminaliteit op touw is gezet. Maar ook individuen kunnen een risico vormen voor het imago van de organisatie en schade berokkenen. Naast de schade aan lopende onderzoeken en het imago en aanzien van de organisatie, kan het in sommige gevallen zelfs gevaar met zich meebrengen.

Verdachte gedragingen

Screenen.com kijkt bij toekomstige werknemers naar verdachte gedragingen en eventuele dubieuze contacten. Mocht daar informatie uitkomen die vraagtekens oplevert, dan gaan we altijd eerst in gesprek met de kandidaat. Pas daarna maken we een risicoafweging. We kijken naar financiële gedragingen, bepaalde levenspatronen, contacten, nevenfuncties en andere functies die de persoon in kwestie heeft uitgevoerd in het verleden. Dat wil nog niet zeggen dat de opdrachtgever een negatief advies krijgt; we gaan zoals eerder gezegd in gesprek met de persoon in kwestie en vragen om uitleg. Meestal heeft dat tot gevolg dat mensen met kwade bedoelingen, zichzelf terugtrekken omdat ze niet ontdekt willen worden. Op die manier gaat er van screenen een preventieve werking uit en is het een prima manier om kwaadwillenden buiten de deur te houden.

Meer weten?

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit hoort u hoe u ondermijning veroorzaakt door criminele netwerken in uw gemeente voorkomt.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leert u hoe u voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente.

Op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein leert u hoe u komt tot een integriteitsbeleid voor uw gemeente.

Op de opleiding bibob coördinator leert u hoe u de wet Bibob toepast in uw gemeente.

Op de cursus Bestuursrechtelijk handhaven leert u hoe u misstanden in uw gemeente voorkomt dan wel bestrijdt.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *