Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Informatie over bedreigde personen niet langer in Kadaster

Informatie over bedreigde personen niet langer in Kadaster

Informatie over mensen die worden bedreigd of een persoonlijk risico lopen, wordt afgeschermd in het Kadaster. Daarnaast komt er een gedragslijn die moet voorkomen dat er onnodig privacygevoelige gegevens worden opgenomen in het Kadaster zodat die ook niet kunnen worden ingezien. Dit heeft de ministerraad besloten naar aanleiding van een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de toegankelijkheid van persoonsgegevens via het Kadaster.

Directe toegang tot openbare registers

Tegelijk blijft een snelle en directe toegang tot de openbare registers van belangrijke gegevens over onroerende zaken in het Kadaster essentieel voor de woningmarkt. Het gaat om de rechtstoestand van onroerende zaken voor potentiele kopers en verkopers van woningen, bedrijfspanden en andere onroerende objecten. Als de toegang tot Kadasterinformatie zou worden beperkt, geeft dat langere doorlooptijden van vastgoedtransacties, hogere kosten voor de burger en economische schade omdat de woningmarkt stagneert.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Uiteraard is privacy en de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk en daarom heeft het kabinet hierin een zorgvuldige afweging gemaakt. Het Kadaster verstrekt geen informatie voor direct marketing. Het Kadaster voldoet aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) die is ingegaan op 25 mei 2018.

Geen onnodige privacygevoelige gegevens

In een Algemene Maatregel van Bestuur zal worden geregeld dat de informatie over personen die worden bedreigd bij het Kadaster wordt geblokkeerd. Samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zullen maatregelen worden genomen om in stukken geen onnodige privacygevoelige gegevens op te nemen.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Financieel wanbeleid op scholen

Het ondermijnende effect van milieucriminaliteit

Valentijnsdag 2019 gebruiken om stil te staan bij de effecten van milieucriminaliteit. Dat deden zo’n …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *