Minister Yesilgöz-Zegerius maakt afspraken over informatie-uitwisseling ISIS-terroristen en -oorlogsmisdadigers

De berechting van ISIS-terroristen en -oorlogsmisdadigers heeft hoge prioriteit voor Nederland. Goede bewijsvergaring is daarbij essentieel. Veel van dat bewijs is te vinden op de plek waar de misdaden zijn begaan en de slachtoffers zijn gemaakt. Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz-Zegerius heeft vandaag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Christian Ritscher, de speciaal adviseur van de Verenigde Naties (UNITAD).

UNITAD doet onder meer onderzoek naar de ernstige misdrijven, zoals misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, begaan door ISIS.  UNITAD stelt het verzamelde bewijs beschikbaar voor nationale vervolging en berechting. Door het sluiten van een MoU wordt voor Nederland de uitwisseling van informatie voor onderzoeken naar internationale misdrijven makkelijker. Daarmee vergroot het de kans op opsporing en vervolging van misdrijven begaan door ISIS.

“Terroristische daden en ernstige internationale misdrijven mogen niet onbestraft blijven. Mensen die willens en wetens ons land hebben verlaten om zich aan te sluiten bij een strijd die gericht is op het vernietigen van onze vrijheid.  Of mensen die in Nederland hun toevlucht hebben gezocht nadat zij zich schuldig hebben gemaakt aan de ernstigste schendingen van het internationaal recht. Deze mensen mogen hun straf niet ontkomen. Door intensieve samenwerking met onder meer UNITAD en het Nederlands Openbaar Ministerie en de politie komt de wens naar gerechtigheid weer een stap verder. Slachtoffers verdienen het dat daders voor de rechter worden gesleept.”, aldus Yesilgöz-Zegerius.

Goede bewijsvergaring is belangrijk in het vervolgen van ISIS-terroristen. Daarom bracht de minister in mei 2022 in Bagdad een bezoek aan UNITAD. Tijdens het bezoek is gesproken over het afsluiten van een bilaterale overeenkomst. Door de nu gemaakte afspraken is het voor de politie en het Openbaar Ministerie gemakkelijker om van geval tot geval te beoordelen of het nationale recht hen toestaat relevante informatie met UNITAD te delen.

Naast het vergemakkelijken van de huidige vorm van samenwerking, wordt met het MoU ook een belangrijk signaal afgegeven dat we streven naar het bestendigen en uitbreiden van de samenwerkingsrelatie. Om de samenwerkingsmogelijkheden met UNITAD nog meer te benutten en een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de bewijzenbank van onder meer UNITAD, wil Nederland in de toekomst een Verdrag sluiten.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de masterclass Openbare orde en veiligheid leer je omgaan met overlast in de publieke ruimte, polarisatie en maatschappelijke onrust.
Tijdens de opleiding Datagedreven aanpak van ondermijning leer je de kansen van data benutten bij de aanpak van criminaliteitn
Tijdens de opleiding Coördinator evenementenveiligheid leer je hoe je samen met jouw publiek en private partners een veilig evenement kunt inrichten.
Tijdens de masterclassreeks Veiligheid bij evenementen bezoek je 4 toonaangevende evenementen (De Graafschap, Stadion de Vijverberg –  Tilburgse kermis – Prinsjesdag, de route van de koets – Royal Christmas Fair, Den Haag) met een unieke kijk achter de schermen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *