Informatiegestuurde politie

De omgeving waarin de politie, en vele andere organisaties, opereert is voortdurend in beweging. Dit noodzaakt organisaties voortdurend mee te veranderen. Allereerst ziet de politie zich genoodzaakt effectiever en efficiënter te opereren door de snelle groei (van bepaalde vormen van) misdaad aan de ene kant en het ontstaan van meer en meer private organisaties die zich met veiligheid bezighouden aan de andere kant. Daarnaast is steeds duidelijker geworden dat focussen op incidenten niet langer effectief en efficiënt is. Hier gaat de regel op dat 80% van de incidenten wordt veroorzaakt door 20% van de criminelen, op 20% van de tijd. Focus op dadergroepen, seriedelicten en criminaliteitskwetsbare omgevingen blijkt veel meer op te leveren. Voor deze focus is informatie essentieel.

Doelgerichte sturing van politieagenten

De basis voor de ontwikkeling van een informatiegestuurde politie is gelegd in Engeland, maar is inmiddels wereldwijd opgepakt waaronder in Europa, Canada, Australië en ook de Verenigde Staten. De kern bestaat eruit dat verzamelen en analyseren van informatie voorafgaat aan elk moment van besluitvorming in het politiewerk. Informatie over criminaliteit en de omgeving wordt gebruikt voor doelgerichte sturing van politieagenten.

Informatiebehoefte formuleren

Bij het werken volgens het concept informatiegestuurde politie vormt informatie de basis van het handelen van iedere politieagent. Het gaat hierbij om een proces van definiëren, verzamelen, analyseren en communiceren van informatie. Een eerste en belangrijke stap is te achterhalen in welke informatiebehoefte voorzien moet worden. Dit is geen eenvoudige opgave, niet in de laatste plaats omdat politieagenten moeite hebben om hun informatiebehoefte duidelijk te formuleren. Daarnaast bepaalt de capaciteit die vrijgemaakt kan worden om ook daadwerkelijk op de geboden informatie te handelen, de toegevoegde waarde ervan.

Verzamelen van systeem- en straatinformatie

Na het bepalen van de informatiebehoefte moet de informatie verzameld en vastgelegd worden. Er is een veelheid van bronnen hiervoor beschikbaar. Enerzijds gaat het om harde informatie uit de systemen van de politie (zoals BPS en HKS) en systemen buiten de politie (zoals GBA en RDW). Naast de gegevens die in dergelijke systemen vastliggen, is er ook veel zachte informatie in de hoofden van politieagenten en burgers die van belang is voor het informatiegestuurd kunnen werken.

Tweerichtingsverkeer

Het is noodzakelijk een omgeving te creëren waarin informatie een continue stroom van tweerichtingsverkeer wordt. De gebruikers van informatie zijn namelijk ook belangrijke leveranciers van informatie. Dit is in de praktijk nog niet altijd goed ingebed. Betrokkenheid en draagvlak zijn hiervoor belangrijk. Deze zijn te realiseren door bijvoorbeeld helder te zijn waarvoor bepaalde informatie nodig is en waartoe bepaalde informatie uiteindelijk leidt.

Communicatie van informatie

Ten slotte is communicatie de laatste schakel in het informatieproces die het succes mede bepaalt. Voor het daadwerkelijk gebruik is het belangrijk dat de informatie dusdanig gepresenteerd wordt dat het ondersteunend is aan het beslissingsproces. De besluitvormer moet de informatie op waarde kunnen schatten om de juiste beslissingen te nemen.

Het gebruik van informatie

Het hebben van de juiste informatie op het juiste moment in de juiste vorm en van hoge kwaliteit is niet voldoende om ook daadwerkelijk een verschil te maken in het handelen van de politie. Het gebruik van de informatie om te komen tot gestuurde politie is minstens zo belangrijk, maar ook minstens zo uitdagend. Een belangrijke voorwaarde hierbij is het heersen van een juiste informatiecultuur. Er is behoefte aan een informatiegerichte handelswijze met professionele meedenkers die gevoel hebben bij informatie, met informatie een besluitvormingsproces in kunnen gaan en gedreven worden door de resultaten die daaruit voortvloeien.

Cultuurverandering

Het creëren van professionele meedenkers is niet eenvoudig. Het gaat om een verandering in gedrag: gedrag van leidinggevenden en van medewerkers. Op hoog niveau in de organisatie moet draagvlak aanwezig zijn, zodat voldoende middelen vrijgemaakt worden om de verandering door te kunnen voeren. Het is echter niet mogelijk uitsluitend top down te werken. Ook draagvlak van onderaf is essentieel, zodat men ook bottom up meewerkt aan de verandering. Het concept informatiegestuurde politie beperkt zich namelijk niet tot een andere besluitvorming die van boven naar beneden de organisatie doorsijpelt, maar houdt ook een andere werkwijze in waar meer sturing plaatsvindt en waar informatie ook weer terug de organisatie wordt ingevoerd. Het is niet alleen een ander besluitvormingsproces op strategisch niveau, het betekent ook op operationeel niveau een andere cultuur. Doordat de politieagenten op straat informatie terugspelen de organisatie in, kunnen anderen hierop beslissingen gaan nemen.

Meer weten?
Op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt in samenwerking met uw veiligheidspartners.

 

Bron: Tijdschrift voor de Politie

 

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: hoe pak je kwetsbare gebieden aan?

Beluister de podcast van expert John Bardoel, senior adviseur bij Seinpost. John deelt in deze …

2 Reacties

 1. Bennie Beuvink

  Beste Marielle, goed en duidelijk verwoord. Op dit moment komt er nog een andere notie bij. De burger heeft een betere informatiepositie als de politie. Ze gaan ook steeds meer op zelfsturing zitten als actie te lang uitblijft of op zich laat wachten. We hebben een applicatie laten ontwikkelen bij een ondernemer ICT spirit die niet in opdracht van ons handelde. Verder is er onderzoek geweest mbt tot de app. genaamd http://www.privatecop.nl. Het is een applicatie voor burgers en ondernemers of anderen waarbij ze informatie kunnen opslaan en delen. De politie kan desgevraagd mee kijken. Het unieke is dat de politie meegevraagd wordt als de gebruiker dat noodzakelijk vindt. Met de verzamelde big data kan later alsnog gezocht worden als een incident daarom vraagt. Meer weten even mailen.

  De opsommig kan ik goed gebruiken.

 2. Beste,

  Interessant artikel vol waarheden. Ik denk dat er al veel professionele meedenkers zijn. Vorig jaar hadden we al een demodag voor Politie Amsterdam en een delegatie van de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie georganiseerd. Op deze dag hebben wij, in samenwerking met een aantal andere bedrijven, laten zien wat wij zoal kunnen met ons product SmartRespond. Deze dag draaide om ‘de juiste informatie op het juiste moment’. Als professionele meedenkers bereid zijn om samen te werken, informatie te delen en in staat zijn goed te communiceren kan de politie en burger daar veel baat bij hebben. De informatie video is via de volgende link te bekijken: https://youtu.be/y0ptqGSwW8g. Ik ben benieuwd naar uw reactie hierop.

  Met vriendelijke groet,

  Lieke Warmoeskerken
  Respond BV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *