Internationale strijd tegen georganiseerde misdaad opgevoerd

De internationale strijd tegen de georganiseerde (drugs)criminaliteit moet verder worden opgevoerd. Hierover spreekt minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vandaag tijdens een overleg in EU-verband met verschillende collega-bewindspersonen uit Latijns-Amerika en uit het Caribische gebied.

,,Internationale drugscriminaliteit verlegt continu smokkelroutes en bedenkt nieuwe witwasconstructies wereldwijd. Hierbij gaat de georganiseerde misdaad meedogenloos te werk. Narcoterrorisme vormt met intimidatie en grof geweld een bedreiging voor de vrijheid en veiligheid van ons allen in de wereld. Alleen door meer met andere landen samen te werken, kunnen we deze internationaal opererende criminele netwerken verder aanpakken en kapot maken’’, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

De samenwerking met Latijns-Amerikaanse landen en de Caribische regio is vooral noodzakelijk in de strijd tegen internationale drugscriminaliteit. Daarbij wordt zowel ingezet op het versterken van de samenwerking tussen zowel Europese opsporings- en controlediensten, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Douane, als die met zogenoemde bron- en doorvoerlanden in de drugshandel. Op deze manier kunnen internationale criminele netwerken sneller worden ontmanteld en kan de export en doorvoer van drugs al bij de bron worden aangepakt, voordat deze Europa bereiken.

Uitleveringsverdrag Colombia in de maak

Zo spreekt minister Yeşilgöz-Zegerius vandaag nog apart met haar ambtsgenoten uit Ecuador, Peru en Colombia. De verwachting is dat met het laatste land binnenkort een ambtelijk akkoord wordt bereikt over een bilateraal uitleveringsverdrag en daarnaast is nog een rechtshulpverdrag in de maak tussen Nederland en Colombia. Ruim een jaar geleden bracht de minister van Justitie en Veiligheid een bezoek aan Colombia om de banden aan te halen.

Peru is net als Colombia een productieland van cocaïne en Ecuador wordt steeds vaker als doorvoerland gebruikt om de drugs naar Europa en elders in de wereld te krijgen. Grote ladingen cocaïne uit Ecuador zijn recent in de havens van Rotterdam, Antwerpen en ook in Spanje in beslag genomen door de Douane en opsporingsdiensten. Juist door de samenwerking met de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen te verstevigen, kan er vaker drugs worden tegengehouden voordat het Europa bereikt. Er zijn hierover verdere afspraken gemaakt in een gezamenlijke verklaring die vandaag is ondertekend, waardoor diensten in de EU en Latijns-Amerika elkaar beter weten te vinden en efficiënter kunnen samenwerken.

Meer één front

Op initiatief van minister Yeşilgöz-Zegerius is vorig jaar oktober de zogenoemde 6-landen coalitie gesloten tussen België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Criminelen verdienen enorme winsten met de verkoop van drugs, waarvoor de legale infrastructuur wordt misbruikt en de daarmee verworven criminele winsten worden weggezet via ondergronds bankieren. Om dit beter internationaal aan te pakken wordt nu gewerkt aan versterkte EU wetgeving en samenwerkingsafspraken, bijvoorbeeld op het gebied van handel in crypto’s en het tegengaan van misbruik maken van onze legale infrastructuur zoals zeehavens, luchthavens en de post- en pakketdiensten.

Criminelen zoeken hierbij altijd de weg van de minste weerstand. Begin dit jaar hebben Nederland en België ook afspraken gemaakt met reders om drugscriminaliteit gezamenlijk beter aan te pakken in de Rotterdamse en Antwerpse havens, die voor de georganiseerde misdaad als één werkgebied worden gezien. Nog beter zou het zijn volgens minister Yeşilgöz-Zegerius als EU-breed uniforme normen komen voor havenveiligheidsmaatregelen en goederencontrole. En uiteindelijk is het zaak om mondiaal een front te  vormen, bijvoorbeeld door bestaande regelgeving in de aanpak van terroristische dreiging te gebruiken in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit wereldwijd.

,,Het gevaar van de zware en nietsontziende georganiseerde misdaad voor onze rechtsstaat is inmiddels vergelijkbaar met die van terrorisme. Het gaat hier om narcoterrorisme, waarbij bewust angst wordt gezaaid: met explosieven in woonwijken en door bijvoorbeeld het filmen en verspreiden van beeldmateriaal direct na de moordaanslag op Peter R. de Vries. Dit is een strijd tegen criminele krachten die onze vrije samenleving en Europese waarden bedreigen’’, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Op zoek naar nog meer verdieping over de aanpak van ondermijning:

Na afloop van de jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning:

 • Pak je ondermijning integraal aan
 • Voer je casus- en procesregie effectief uit
 • Geef je een thematische en gebiedsgerichte aanpak vorm
 • Versterk jij de informatiepositie in de aanpak van ondermijning
 • Intensiveer je de samenwerking op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau
 • Verantwoord je de gehanteerde aanpak richting stakeholders
 • Vergroot jij de sociale, maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid

12 modules – Start 8 februari 2024 – Meer informatie >>

Tijdens de opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je o.a.:

 • Hoe je een strategie bepaalt voor de beste aanpak
 • Hoe je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten
 • Welke bestuurlijke instrumenten beschikbaar zijn
 • Hoe je criminele netwerken kunt ontmoedigen om zich te vestigen

6 dagen – Start 16 mei 2024 – Meer informatie >>

Bezit jij alle actuele kennis over de Wet Bibob anno 2023? Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je o.a.:

 • Hoe je een bibob beleid opstelt
 • Hoe je tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob wetgeving komt
 • Hoe je de integriteit van betrokken personen en benodigde financiele middelen beoordeelt
 • Hoe je advies bij het Landelijk Bureau Bibob inwint
 • Hoe je verantwoording over het gevoerde bibob beleid aflegt

5 dagen – Start 5 oktober 2023 – Meer informatie >>

Tijdens de opleiding Inzicht in criminologie leer je in slechts 3 dagen:

 • Hoe je een criminaliteits- en veiligheidsbeleid ontwikkelt
 • Wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit
 • Wat belangrijke criminologische verklaringen zijn van crimineel gedrag
 • Hoe criminaliteit kan worden voorkomen dan wel beperkt
 • Welke veiligheidsmaatregelen je kunt nemen om criminaliteit te reduceren

Na afloop heb je waardevolle handvatten voor het opstellen van een effectief criminaliteits- en veiligheidsbeleid.

3 dagen – Start 29 november 2023 – Meer informatie >>

Of bekijk een van de andere opleidingen:

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *