Kabinet steekt extra geld in Defensie

Het kabinet steekt tussentijds extra geld in Defensie. Structureel gaat het om 162 miljoen euro extra per jaar. Het bedrag loopt op tot 461 miljoen euro en in totaal gaat het om 1,5 miljard euro tot 2024. Met het extra geld wordt geïnvesteerd in personeel en een volgende stap gezet in het realiseren van afspraken die in NAVO-verband zijn gemaakt.

Topprioriteit

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten noemt het een mooie en betekenisvolle stap: “Dit extra geld voor Defensie laat zien dat Defensie tot de topprioriteiten van dit kabinet behoort. Het kabinet neemt de huidige dreigingen serieus en hecht groot belang aan onze veiligheid. Ook laat Nederland hiermee zien dat we onze afspraken nakomen en een betrouwbare bondgenoot binnen de NAVO zijn.”

Nationaal Plan

Het kabinet heeft de extra investeringen in Defensie al december 2018 in het Nationaal Plan voor de NAVO aangekondigd. Dit gebeurde op basis van afspraken uit 2014 om de lasten binnen het bondgenootschap evenwichtiger te verdelen en de slagkracht van de NAVO en de EU te versterken. Bijleveld-Schouten: “De afspraak is om het defensiebudget in 10 jaar tijd in de richting van de NAVO-norm van 2% van het BBP te bewegen. Met deze stap zijn we daar nog niet. Vervolgstappen blijven daarom nodig.”

Verdeling

Bij de verdeling van het extra geld zijn de behoeften van de NAVO leidend. Ook wordt er geïnvesteerd in personeel. In december heeft het kabinet op basis van capaciteitendoelstellingen van de NAVO vijf prioriteiten gesteld: extra F-35’s, meer vuurkracht op land en op zee, meer ondersteuning voor special forces en uitbreiding van de cyber- en inlichtingencapaciteit. Het geld dat vrijkomt bij de Voorjaarsnota is onvoldoende om te investeren in alle prioriteiten. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en dat zal de komende maanden gebeuren.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *